Luật Cư trú 2020

Sau đây là những nội dung nổi bật về hộ khẩu, thu hồi sổ hộ khẩu,... tại Luật Cư trú 2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021:

  • Thủ tục đăng ký thường trú (đăng ký hộ khẩu) 09:51 | 15/07/2021
  • Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú (hay còn gọi là đăng ký hộ khẩu) được thực hiện theo quy định tại Luật cư trú 2020 , Thông tư 55/2021/TT-BCA và Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 như sau:

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn