Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam từ 01/3/2021

09/01/2021 09:52 AM

Ngày 05/01/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 01/2021/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Ảnh chụp một phần Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Theo đó, Danh mục dịch vụ xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam gồm 5 cấp (Phụ lục I):

- Ngành cấp 1 gồm 12 dịch vụ được mã hóa bằng 02 chữ số từ 01 đến 12;

- Ngành cấp 2 gồm 45 dịch vụ được mã hóa bằng 04 chữ số theo dịch vụ cấp 1 tương ứng;

- Ngành cấp 3 gồm 95 dịch vụ được mã hóa bằng 05 chữ số theo dịch vụ cấp 2 tương ứng;

- Ngành cấp 4 gồm 136 dịch vụ được mã hóa bằng 06 chữ số theo dịch vụ cấp 3 tương ứng;

- Ngành cấp 5 gồm 168 dịch vụ được mã hóa bằng 07 chữ số theo dịch vụ cấp 4 tương ứng;

Quyết định 01/2021/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,074

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn