Quy định chi tiết Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch cảng hàng không

25/11/2020 14:39 PM

Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 30/2020/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 17/2016/TT-BGTVT quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Quy định chi tiết Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch cảng hàng không

Quy định chi tiết Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch cảng hàng không (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định chi tiết Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch các cảng hàng không, sân bay thuộc trách nhiệm quản lý quy hoạch của Cục Hàng không Việt Nam (khoản 1 Điều 1 Thông tư 30/2020)  như sau:

- Tên báo cáo: báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch các cảng hàng không, sân bay;

- Nội dung báo cáo: các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện quy hoạch các cảng hàng không, sân bay theo quy định tại Mẫu số 15 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông Tư 30/2020;

- Phương thức gửi, nhận báo cáo: báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử;

Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau: gửi trực tiếp qua dịch vụ bưu chính, fax, qua hệ thống thư điện tử hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật;

- Tần suất báo cáo: định kỳ hàng năm;

- Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 20/12 hàng năm;

- Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ ngày 15/12 của năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo;

- Mẫu đề cương báo cáo: theo quy định tại Mẫu số 15 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông Tư 30/2020.

Thông Tư 30/2020/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 15/01/2021 và bãi bỏ Thông tư 51/2018/TT-BGTVT; Điều 50 Thông tư 17/2016/TT-BGTVT.

Ánh Lê

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,097

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn