Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng ĐBSCL

23/11/2020 10:39 AM

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1832/QĐ-TTg về Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long với 3 trụ cột:

- Trụ cột 1: Đổi mới hoạt động điều phối vùng thông qua thể chế, cơ chế mạnh hơn với mục tiêu, gồm:

+ Thiết lập, vận hành thể chế vùng có tính đại diện và trách nhiệm giải trình;

+ Xây dựng, thực hiện quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh;

+ Xây dựng nền tảng thông tin phục vụ ra quyết định dựa trên bằng chứng.

- Trụ cột 2: Cải cách cơ chế, chính sách liên ngành, liên tỉnh tích hợp theo không gian với mục tiêu, gồm:

+ Lồng ghép các đánh giá tổng hợp về lợi ích và rủi ro biến đổi khí hậu và môi trường trong quyết định đầu tư;

+ Tăng cường chuyển đổi theo hướng nông nghiệp đa dạng, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng;

+ Tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn nước theo phương pháp tích hợp.

- Trụ cột 3: Tài chính bền vững cho đầu tư xanh và hiệu quả với mục tiêu, gồm:

+ Tăng cường chuyển giao, bổ sung ngân sách từ trung ương về địa phương và hiệu quả chi tiêu cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu;

+ Tạo lập khuôn khổ khuyến khích tài chính xanh;

+ Khuyến khích nguồn lực tài chính tư nhân.

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 1832/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 18/11/2020.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,129

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn