Quy định phân công công chức, VC làm nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước ngành KH&ĐT

14/11/2020 08:24 AM

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 07/2020/TT-BKHĐT ngày 30/9/2020 quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê.

Quy định phân công công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê

Quy đnh phân công công chc, viên chức thực hiện nhim v bo v bí mt nhà nưc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định phân công công chức (viên chức) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê như sau:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phân công công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Bộ.

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm phân công công chức (viên chức) kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước tại đơn vị hoặc tại bộ phận văn thư, hành chính, tổng hợp.

- Tổng cục Thống kê có trách nhiệm phân công công chức, (viên chức) kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước tại các đơn vị thuộc Tổng cục và hướng dẫn Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân công công chức, (viên chức) thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Cục.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phân công công chức (viên chức) kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bí mật nhà nước tại cơ quan Sở.

Thông tư 07/2020/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và thay thế Quyết định 995/2008/QĐ-BKH ngày 05/8/2008.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,621

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn