Hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

28/09/2020 16:30 PM

Nội dung này được quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BNG ban hành ngày 25/9/2020 hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực.

Hộ chiếu ngoại giao

Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ (Ảnh minh hoạ).

Theo đó, người có yêu cầu cấp, gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

- Tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo mẫu 01/2020/NG-XNC ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BNG;

- 02 ảnh chân dung;

+ Các giấy tờ liên quan theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 (sau đây gọi tắt là Luật), cụ thể:

+ Quyết định cử hoặc văn bản cho phép người ra nước ngoài của cơ quan, người có thẩm quyền ghi rõ đối tượng thuộc diện đề nghị cấp;

+ Văn bản đồng ý của cơ quan, người có thẩm quyền cử người ra nước ngoài đối với đối tượng quy định tại Khoản 13 và Khoản 14 Điều 8, Khoản 5 Điều 9 của Luật và quyết định, văn bản đồng ý của Bộ Ngoại giao đối với đối tượng quy định tại Khoản 14 Điều 8, khoản 5 Điều 9 của Luật;

+ Hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ cấp lần gần nhất; trường hợp hộ chiếu bị mất phải nộp kèm 01 bản chính văn bản thông báo việc mất hộ chiếu theo mẫu 05/2020/NG-XNC ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BNG.

+ Bản chụp CMND, Thẻ CCCD hoặc giấy tờ tùy thân khác và xuất trình bản chính để đối chiếu;

+ Bản chụp CMND, Thẻ CCCD, Giấy khai sinh, trích lục khai sinh hoặc giấy chứng nhận việc nuôi con nuôi đối với trường hợp chưa đủ 18 tuổi quy định tại khoản 14 Điều 8, khoản 5 Điều 9 của Luật và xuất trình bản chính để đối chiếu;

+ Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức đối với trường hợp người đại diện nộp thay; người đại diện nộp thay phải xuất trình giấy tờ tùy thân.

- Trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ có thay đổi chi tiết nhân thân, chức danh so với hộ chiếu ngoại giao, công vụ được cấp trước đó, người đề nghị nộp kèm theo văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản và các giấy tờ liên quan chứng minh việc thay đổi nêu trên khi làm thủ tục đề nghị cấp mới hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

Thông tư 04/2020/TT-BNG có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/11/2020 và thay thế Thông tư 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016.

Thùy Liên

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn