Các loại giấy tờ được tích hợp vào căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
Chuyên viên pháp lý Trần Thanh Rin
18/04/2024 09:45 AM

Tôi muốn hỏi các loại giấy tờ nào được tích hợp vào căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024? – Lâm Kiệt (Long An)

Các loại giấy tờ được tích hợp vào căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024

Các loại giấy tờ được tích hợp vào căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Các loại giấy tờ được tích hợp vào căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024

Căn cước điện tử là căn cước của công dân Việt Nam được thể hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập. Trong đó, mỗi công dân Việt Nam được cấp 01 căn cước điện tử.

Căn cước điện tử có danh tính điện tử và các thông tin sau đây:

- Thông tin quy định từ khoản 6 đến khoản 18 và khoản 25 Điều 9, khoản 2 và khoản 4 Điều 15 Luật Căn cước 2023, gồm:

+ Nơi sinh.

+ Nơi đăng ký khai sinh.

+ Quê quán.

+ Dân tộc.

+ Tôn giáo.

+ Quốc tịch.

+ Nhóm máu.

+ Số chứng minh nhân dân 09 số.

+ Ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp, thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân 12 số đã được cấp.

+ Họ, chữ đệm và tên, số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân 09 số, quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, con, người đại diện hợp pháp, người được đại diện.

+ Nơi thường trú.

+ Nơi tạm trú.

+ Nơi ở hiện tại.

+ Số thuê bao di động, địa chỉ thư điện tử.

+ Thông tin nhân dạng.

+ Nghề nghiệp, trừ lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Cơ yếu.

- Thông tin quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Căn cước 2023 được tích hợp theo đề nghị của công dân và phải được xác thực thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Cụ thể, các thông tin được tích hợp vào căn cước điện tử gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

Dựa theo nội dung trên, từ ngày 01/7/2024, các loại giấy tờ được tích hợp vào căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024 gồm: thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

(Khoản 1, 2 Điều 31 Luật Căn cước 2023)

Các trường hợp khóa, mở khóa căn cước điện tử từ ngày 01/7/2024

**Khóa căn cước điện tử

Căn cước điện tử bị khóa trong các trường hợp sau đây:

(i) Khi người được cấp căn cước điện tử yêu cầu khóa;

(ii) Khi người được cấp căn cước điện tử vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

(iii) Khi người được cấp căn cước điện tử bị thu hồi, bị giữ thẻ căn cước;

(iv) Khi người được cấp căn cước điện tử chết;

(v) Khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền.

Lưu ý: Khi khóa căn cước điện tử đối với trường hợp quy định tại (i), (ii), (iii) và (v), cơ quan quản lý căn cước phải thông báo ngay cho người bị khóa căn cước điện tử.

**Mở căn cước điện tử

Căn cước điện tử được mở khóa trong các trường hợp sau đây:

- Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại (i) yêu cầu mở khóa;

- Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại (ii) đã khắc phục những vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia;

- Khi người được cấp căn cước điện tử quy định tại (iii) được trả lại thẻ căn cước;

- Khi cơ quan tiến hành tố tụng hoặc cơ quan khác có thẩm quyền quy định tại (v) yêu cầu mở khóa.

(Khoản 1, 2, 3 Điều 34 Luật Căn cước 2023)

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 624

Bài viết về

lĩnh vực Hộ tịch – Cư trú – Quyền dân sự

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn