02 căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức

15/09/2020 08:19 AM

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2020 và thay thế Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012.

vị trí việc làm

Vị trí việc làm viên chức (Ảnh minh họa)

Theo đó, quy định 02 căn cứ xác định vị trí việc của viên chức bao gồm:

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập;

- Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Ngoài ra, Nghị định 106/2020/NĐ-CP cũng quy định 03 căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm:

- Danh mục vị trí việc làm;

- Mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm;

- Tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn