Hướng dẫn sử dụng thẻ BHYT đúng cách trong thời gian có dịch Covid-19

06/04/2020 10:17 AM

Vừa qua, BHXH ban hành Công văn 1072/BHXH-CSYT về đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19.

Theo đó, đối với người có thẻ BHYT thì trong thời gian đang có dịch Covid-19, thực hiện KCB như sau để đảm bảo quyền lợi:

- Đối với trường hợp cơ sở đăng ký KCB ban đầu không thuộc diện bị cách ly hoặc có thay đổi nhiệm vụ (được điều động để thực hiện nhiệm vụ điều trị Covid-19) thì thực hiện đến KCB bình thường.

- Đối với trường hợp cơ sở đăng ký KCB ban đầu thuộc diện bị cách ly hoặc có thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19 thì:

+ Nếu cơ sở KCB ban đầu là tuyến huyện thì được lựa chọn khám tại các cơ sở KCB khác tuyến tương đương hoặc thấp hơn (thực hiện chính sách thông tuyến huyện như hiện nay) và đươc thanh toán đúng tuyến.

+ Nếu cơ sở KCB ban đầu là bệnh viện tuyến Trung ương hoặc tuyến tỉnh thì được lựa chọn KCB tại các cơ sở KCB tuyến tương đương hoặc cơ sở KCB tuyến thấp hơn tuyến đăng ký KCB ban đầu trên cùng địa bàn tỉnh và được thanh toán như KCB đúng tuyến.

Công văn 1072/BHXH-CSYT được ban hành ngày 01/4/2020.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,722

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn