Đến cuối năm 2020, sẽ cắt giảm 25% TTHC lĩnh vực chi trả BHXH

06/01/2020 09:07 AM

Đây là mục tiêu đặt ra tại Quyết định 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 phê duyệt Đề án: "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa BHXH Việt Nam với các ngành liên quan".

Toàn văn file excel các khoản thu nhập tính và
không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2020

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, một số mục tiêu cụ thể đặt ra như sau:

- Thực hiện có kết quả các chỉ số, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam được nêu tại Nghị quyết 02/2019/NQ-CP.

Rà soát cắt giảm, loại bỏ những thủ tục rườm tà, chồng chéo gây khó khăn trong quá trình thực hiện; đơn giản hóa các TTHC theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, đảm bảo tính khả thi, tạo thuận  lợi cho cá nhân, tổ chức. Phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt mục tiêu cắt giảm:

+ 25% số TTHC lĩnh vực chi trả BHXH;

+ 25% số TTHC lĩnh vực chính sách BHYT;

+ Tối thiểu 20% số tiêu thức, thành phần hồ sơ, biểu mẫu so với năm 2018.

- Đẩy mạnh thanh toán điện tử (đặc biệt là các phương thức thanh toán mà số đông người dân có thể tiếp cận sử dụng) và các điều kiện đảm bảo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Phấn đấu đến cuối năm 2020 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của ngành bảo hiểm đạt tối thiểu 70%; năm 2021 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tối thiểu 85%;...

- Thiết lập các quy chuẩn kỹ thuật về cấu trúc thông điệp dữ liệu tổ chức, công dân trao đổi với hệ thống thông tin quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và các hệ thống thông tin có kết nối đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm.

Quyết định 1939/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,850

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn