Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2020

04/11/2019 16:30 PM

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quy định về nguyên tắc và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020 kèm theo Quyết định 1610/QĐ-TLĐ ngày 22/10/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nguyên tắc chung để xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn như sau:

- Kinh phí công đoàn 2% được tính dựa trên tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

Do đó, cơ sở xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% năm 2020 tại các đơn vị được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 06 tháng đầu năm 2019 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

- Đoàn phí công đoàn được tính trên số đoàn viên công đoàn nhân với tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực và theo Quyết định 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Phân phối nguồn chi tại các cấp, tỷ trọng chi tại các mục và mức chi của các nội dung bảo đảm theo quy định hiện hành của Nhà nước và Tổng Liên đoàn.

-  Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố;... dự báo biến động số lao động, đoàn viên trong năm 2020, phối hợp với cơ quan BHXH địa phương để tính tiền lương bình quân 06 tháng đầu năm 2019, từ đó xác định số thu kinh phí công đoàn 2% đảm bảo sát thực tế, khả quan thực hiện.

Xem chi tiết hướng dẫn tại Quyết định 1610/QĐ-TLĐ ngày 22/10/2019.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,251

Bài viết về

lĩnh vực Lao động - Tiền lương

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn