Tăng hàng loạt phụ cấp cho cán bộ, công chức từ tháng 7/2018

18/07/2018 10:58 AM

Trong tháng 7/2018, sẽ tăng hàng loạt phụ cấp cho cán bộ, công chức để phù hợp với mức lương cơ sở mới tại Nghị định 72/2018/NĐ-CP.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Cụ thể, từ ngày 01/7/2018 việc tính phụ cấp cho cán bộ, công chức được thực hiện như sau:

1. Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2018 = 1.390.000 đồng/tháng (mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng) x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

2. Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01/7/2018 = [Mức lương thực hiện từ ngày 01/7/2018 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện ngày 01/7/2018 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01/7/2018 (nếu có)] x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

3. Riêng các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể sẽ không được điều chỉnh tăng mà giữ nguyên.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 3 của Thông tư 06/2018/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 11,472

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn