Giảng dạy kiến thức an ninh mạng cho học sinh, sinh viên

12/07/2018 13:43 PM

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Luật An ninh mạng 2018 (được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018).

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, nội dung giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng được đưa vào môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đồng thời, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và công chức, viên chức, người lao động tham gia bảo vệ an ninh mạng.

Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh mạng cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

Luật An ninh mạng 2018 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Thanh Hữu

1,548

Bình luận
1 lời bình
  • Không gian mạng hiện nay

    Sinh viên sư phạm cần có hành động gì để đấu tranh trên không gian mạng hiện nay

    (Lili) - 25/08/2018  Trả lời

Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn