Sửa đổi, bổ sung hàng loạt Nghị định, Thông tư về thuế, đất đai

27/07/2017 08:37 AM

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 1078/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

QUYẾT ĐỊNH 1078/QĐ-TTg

Theo đó, ban hành danh mục các Nghị định, Thông tư về thuế, đất đai để ban hành mới, sửa đổi, bổ sung theo lộ trình như sau:

STT

Tên văn bản

Thời hạn trình

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

01

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quý I/2018

02

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Quý I/2018

03

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định khung giá đất

Quý I/2018

04

Thông tư 38/2007/TT-BNN hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn

Quý I/2018

05

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quý III/2017

06

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính

Quý I/2018

07

Thông tư 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP

Quý I/2018

08

Thông tư liên tịch 07/2011/TTLT-BNNPTNT-BTNMT hướng dẫn về giao, thuê rừng gắn liền với giao, thuê đất lâm nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quý I/2018

09

Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao

Tháng 07/2017

II

LĨNH VỰC THUẾ, HÓA ĐƠN

01

Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Tháng 10/2017

02

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2008/TT-BTC hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của nhà nước quy định tại Điều 18 quy chế quản lý tài chính của công ty mẹ - tập đoàn dầu khí Việt Nam kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP

Tháng 12/2017

03

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Quý IV/2017

04

Thông tư sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế

Tháng 12/2017

05

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế

Quý IV/2017

06

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Tháng 07/2017

07

Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thuế đối với dịch vụ viễn thông

Quý IV/2017

08

Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải

Tháng 07/2017

Ngoài ra, Quyết định 1078/QĐ-TTg cũng ban hành danh mục nhiều văn bản khác thuộc các lĩnh vực xây dựng, đầu tư, kinh doanh , bảo vệ môi trường… sẽ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong thời gian tới.

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 29,991

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn