Tăng số tiền đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2017 với nhiều đối tượng

07/06/2017 15:15 PM

Từ ngày 01/7/2017, tiền lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Nghị định 47/2017/NĐ-CP) nên tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của nhiều đối tượng cũng được điều chỉnh tăng theo quy định này.

BHXH

Như vậy, số tiền đóng BHXH bắt buộc sẽ tăng từ ngày 01/7/2017 đối với các đối tượng sau đây:

Đối tượng

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/7/2017

Số tiền đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/7/2017

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

1.300.000 đồng/tháng

1.300.000 x 8% = 104.000 đồng/tháng

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)

(Nếu tiền lương từ 26.000.000 đồng/tháng trở lên thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ tính là 26.000.000 đồng/tháng).

Tiền lương (lương và phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới: 1.300.000 đồng/tháng) x 8%

 

 

Lưu ý: Hiện nay, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã có mức lương tính đóng BHXH bắt buộc từ 26.000.000 đồng/tháng trở lên thì đến ngày 01/7/2017 mức lương tính đóng BHXH bắt buộc được giữ nguyên, số tiền đóng BHXH bắt buộc hằng tháng cũng được giữ nguyên như hiện hành.

Nội dung nêu trên, được căn cứ vào Khoản 1 Điều 85 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 131,107

Bài viết về

Lương cơ sở 2017

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn