Bảng chấm công, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ 2017

Nhằm giúp quý thành viên thuận tiện trong việc xây dựng thang lương, bảng lương năm 2017; bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, bảng thanh toán tiền làm thêm giờ năm 2017; nay, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin giới thiệu toàn văn những tài liệu này.

Toàn văn bảng chấm công, tiền lương, tiền thưởng, tiền làm thêm giờ năm 2017
>> 04 loại “lương tối thiểu” áp dụng trong năm 2017
>> File Excel xây dựng thang lương, bảng lương 2017

Tiền lương

STT

Tên tài liệu

Căn cứ pháp lý

1

Bảng chấm công

Thông tư 200/2014/TT-BTC

2

Bảng chấm công

Thông tư 133/2016/TT-BTC

3

Bảng chấm công làm thêm giờ

Thông tư 200/2014/TT-BTC

4

Bảng chấm công làm thêm giờ

Thông tư 133/2016/TT-BTC

5

Bảng thanh toán tiền lương

Thông tư 200/2014/TT-BTC

6

Bảng thanh toán tiền lương

Thông tư 133/2016/TT-BTC

7

Bảng thanh toán tiền thưởng

Thông tư 200/2014/TT-BTC

8

Bảng thanh toán tiền thưởng

Thông tư 133/2016/TT-BTC

9

Thang lương, bảng lương năm 2017

Nghị định 49/2013/NĐ-CP

Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Thanh Hữu

222,270

tin noi bat

NỘI DUNG LIÊN QUAN

Bình luận
5 lời bình
*
*
*
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu khi bình luận

 

Tin mới
Các tin khác