Chính sách tài nguyên môi trường, quyền dân sự có hiệu lực từ 9/2016

30/08/2016 09:21 AM

Sau đây là những chính sách mới trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, quyền dân sự sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 30/9/2016:

tài nguyên môi trường

Lĩnh vực

Tên văn bản

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Tài nguyên môi trường

Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường.

01/9/2016

Thông tư 17/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường.

01/9/2016

Thông tư 14/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Dương.

01/9/2016

Thông tư 15/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bình Phước.

01/9/2016

Thông tư 16/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Long An.

01/9/2016

Thông tư 18/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết về hồ sơ tài nguyên hải đảo, hướng dẫn việc lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo.

09/9/2016

Thông tư 128/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

23/9/2016

Quyền dân sự

Thông tư 04/2016/TT-BNG hướng dẫn thủ tục cấp thị thực, gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

01/9/2016

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 5,631

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn