Chính sách Đất đai – Tiền lương – Thuế có hiệu lực từ 06/2015

01/06/2015 10:00 AM

Sau đây là những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Đất đai – Tiền lương – Thuế bắt đầu có hiệu lực từ tháng 06/2015:

1. Quyết định 11/2015/QĐ-TTg:  Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Từ ngày 01/06/2015, mức miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định 11 được thực hiện như sau:

- Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 cụ thể như sau:

+ Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo.

+ Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45/2014/NĐ-CP trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

- Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá nhân nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định 45.

Bài viết liên quan:

>> Quy định mới về miễn, giảm tiền sử dụng đất

2. Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH: Xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp

Từ ngày 10/06/2015, Thông tư 17 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu chính thức có hiệu lực.

Theo đó, hướng dẫn rõ các nội dung sau:

- Chức danh nghề, công việc;

- Đánh giá độ phức tạp công việc;

- Xác định yếu tố điều kiện lao động;

- Xác định quan hệ mức lương;

- Xây dựng thang lương, bảng lương;

- Chuyển xếp lương;

- Nguyên tắc xác định chế độ phụ cấp lương;

- Một số chế độ phụ cấp lương;

- Chế độ phụ cấp khác.

Bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn xây dựng thang lương trong công ty TNHH MTV nhà nước

>> 07 loại phụ cấp lương trong Công ty TNHH MTV Nhà nước

3. Thông tư 63/2015/TT-BTC: Tăng thuế xuất khẩu mặt hàng sắn

Thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng sắn thái lát hoặc đã làm thành dạng viên (mã hàng 0714.10.11 và 0714.10.19) sẽ tăng từ 0 lên 5%.

Nội dung trên được quy định tại Thông tư 63 và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2015.

Bài viết liên quan:

>> Thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng sắn là 5%

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 16,533

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn