Lao động mang thai, nuôi con nhỏ được nhận thêm tiền hỗ trợ Covid-19

27/07/2021 15:05 PM

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 68 thì NLĐ đang mang thai, nuôi con nhỏ được nhận thêm tiền hỗ trợ Covid-19 như sau:

Lao động mang thai, nuôi con nhỏ được nhận thêm tiền hỗ trợ Covid-19 (ảnh minh họa)

Trường hợp NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

Theo khoản 2 Điều 14 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, (NLĐ đáp ứng điều kiện tại Điều 13 Quyết định 23) thì ngoài mức hỗ trợ được nhận theo khoản 2 Điều 14:

Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Trường hợp NLĐ ngừng việc

Theo khoản 2 Điều 18 Quyết định 23,(NLĐ đáp ứng điều kiện tại Điều 17 Quyết định 23) thì ngoài mức hỗ trợ được nhận theo khoản 1 Điều 18:

Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Trường hợp NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Theo khoản 2 Điều 22 Quyết định 23, (NLĐ đáp ứng điều kiện tại Điều 21 Quyết định 23) thì ngoài mức hỗ trợ được nhận theo khoản 1 Điều 22:

Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,022

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn