File word 04 Mẫu ủy nhiệm chi theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

16/06/2020 10:03 AM

Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (có hiệu lực từ ngày 16/3/2020), trong đó ban hành kèm theo 04 Mẫu ủy nhiệm chi. Cụ thể:

File word 04 Mẫu ủy nhiệm chi theo Nghị định 11/2020

- Mẫu số 16c1: Ủy nhiệm chi (Trường hợp ủy nhiệm chi không kèm nộp thuế), ký hiệu: C4-02a/KB;

Mẫu s 16c1: y nhim chi (Trường hp y nhim chi không kèm np thuế)

- Mẫu số 16c2: Ủy nhiệm chi ngoại tệ (Trường hợp ủy nhiệm chi bằng ngoại tệ), ký hiệu: C4-02b/KB;

- Mẫu số 16c3: Ủy nhiệm chi (Trường hợp ủy nhiệm chi kèm nộp thuế), ký hiệu: C4-02c/KB;

- Mẫu số 16c4: Ủy nhiệm chi (Trường hợp ủy nhiệm chi chủ dự án đề nghị trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho nhà cung cấp bằng loại tiền khác), ký hiệu: C4-02d/KB.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 21,091

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn