Quy định về tạm ứng tiền lương cho người lao động

06/09/2016 10:35 AM

Chị Vũ Thúy Mai (Email: thuymaivu***@yahoo.com) có thắc mắc như sau: “Con tôi bị bệnh đột xuất nên tôi muốn Công ty ứng lương trước để tôi chữa bệnh cho cháu. Vậy tôi sẽ được Công ty tạm ứng trước bao nhiêu phần trăm lương? Trân trọng cảm ơn!”

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT xin được giải đáp như sau:

- Căn cứ Khoản 1 Điều 100 Bộ luật Lao động 2012 thì việc tạm ứng tiền lương do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận sao cho phù hợp với điều kiện của các bên.

Bởi vậy, trong trường hợp này chị Vũ Thúy Mai phải liên hệ Công ty để biết được thông tin chi tiết về việc này.

tạm ứng tiền lương

- Ngoài ra, quy định về tạm ứng tiền lương còn được đề cập tại:

+ Khoản 2 Điều 100 Bộ luật lao động 2012

“2. Người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày người lao động tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ 01 tuần trở lên nhưng tối đa không quá 01 tháng lương và phải hoàn lại số tiền đã tạm ứng trừ trường hợp thực hiện nghĩa vụ quân sự.”

+ Điều 129 Bộ luật Lao động 2012

“Điều 129. Tạm đình chỉ công việc

1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

3. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

4. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.”

+ Khoản 5 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

“5. Tiền lương làm căn cứ để tạm ứng cho người lao động trong thời gian tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định tại Khoản 2 Điều 100 hoặc bị tạm đình chỉ công việc quy định tại Điều 129 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề trước khi người lao động tạm thời nghỉ việc hoặc bị tạm đình chỉ công việc và được tính tương ứng với các hình thức trả lương theo thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định này.”

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 38,528

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn