Văn bản ban hành năm 2007 hết hiệu lực bởi Luật ban hành VBQPPL 2015

09/07/2016 16:30 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật tiếp danh mục văn bản ban hành năm 2007 hết hiệu lực theo Khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Ngày ban hành

Tên văn bản

Ngày hết hiệu lực

31/12/2007

Thông tư 164/2007/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

31/12/2007

Thông tư 31/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

01/07/2016

12/12/2007

Thông tư 30/2007/TT-BCA-C11 hướng dẫn thi hành Nghị định 150/2005/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội do Bộ Công an ban hành

01/07/2016

07/12/2007

Nghị định 180/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị

01/07/2016

09/10/2007

Thông tư 21/2007/TT-BCA(X13) hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2007/NĐ-CP về công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

01/07/2016

04/10/2007

Hướng dẫn 1034/ĐĐBD-CNTĐ thực hiện Thông tư 02/2007/TT-BTNMT về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ do Cục Đo đạc và Bản đồ ban hành

01/07/2016

24/09/2007

Thông tư 113/2007/TT-BTC sửa đổi Thông tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

10/09/2007

Thông tư 109/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ phi chính phủ nước ngoài không thuộc nguồn thu Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

01/07/2016

15/08/2007

Nghị định 134/2007/NĐ-CP về đơn vị đo lường chính thức

01/07/2016

02/08/2007

Quyết định 04/2007/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

01/07/2016

30/07/2007

Quyết định 25/2007/QĐ-BXD về các mẫu văn bản; quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

01/07/2016

05/07/2007

Quyết định 32/2007/QĐ-BGTVT ban hành "Quy chế không lưu hàng không dân dụng" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/07/2016

29/05/2007

Quyết định 48/2007/QĐ-BNN quy định về thủ tục cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với các vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ban hành.

01/07/2016

23/05/2007

Nghị định 81/2007/NĐ-CP về tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

01/07/2016

08/05/2007

Quyết định 1117/2007/QĐ-BNG Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

01/07/2016

22/04/2007

Hướng dẫn 678/NHCS-TD năm 2007 thực hiện cho vay vốn theo Quyết định 32/2007/QĐ-TTg về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

01/07/2016

26/03/2007

Nghị định 42/2007/NĐ-CP quy định cấp bậc hàm của sĩ quan, hạ sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân

01/07/2016

26/02/2007

Thông tư 30/2007/TT-BQP hướng dẫn Quyết định 203/2006/QĐ-TTg quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho Quân đội do Bộ Quốc phòng ban hành

01/07/2016

14/02/2007

Nghị định 24/2007/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

01/01/2009

02/02/2007

Thông tư 02/2007/TT-BTM phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 15 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành

01/07/2016

01/02/2007

Nghị định 18/2007/NĐ-CP về quân nhân chuyên nghiệp trong nhân dân quân đội Việt Nam

01/07/2016

>> Xem thêm danh sách văn bản hết hiệu lực được ban hành năm 2008 bởi Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,982

Các tin khác

TIN TỨC LIÊN QUAN

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn