Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THU TUONG CHINH PHU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 168533 văn bản

81

Quyết định 1847/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1847/QD-TTg,Quyết định 1847 2018,Thủ tướng Chính phủ,Công vụ,Chính sách văn hóa,Thực hiện nhiệm vụ công vụ ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1847/QĐ-TTg

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

82

Quyết định 1834/QĐ-TTg năm 2018 về mở cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1834/QD-TTg,Quyết định 1834 2018,Thủ tướng Chính phủ,Cảng hàng không quốc tế,Dự án Cảng hàng không quốc tế,Cảng hàng không,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

83

Quyết định 1805/QĐ-TTg năm 2018 về công nhận các xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1805/QD-TTg,Quyết định 1805 2018,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận Xã An toàn khu,Xã An toàn khu ,Vùng An toàn khu,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1805/QĐ-TTg

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2019

84

Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1072/QD-TTg,Quyết định 1072 2018,Thủ tướng Chính phủ,Ủy Ban quốc gia,Thành lập Ủy ban quốc gia,Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2018

85

Quyết định 1614/QĐ-TTg năm 2018 về công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Ninh Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1614/QD-TTg,Quyết định 1614,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận Xã An toàn khu,Xã An toàn khu ,Công nhận xã An toàn khu II,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1614/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2018

86

Nghị quyết 136/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội ban hành

136/2016/QH13,Nghị quyết 136 2016,Quốc hội,Phó Thủ tướng Chính phủ,Bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ ,Phê chuẩn đề nghị Thủ tướng Chính ,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết

Ban hành: 09/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

87

Nghị quyết 132/2016/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội ban hành

132/2016/QH13,Nghị quyết 132 2016,Quốc hội,Thủ tướng Chính phủ,Phó Thủ tướng Chính phủ,Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng ,Miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

88

Quyết định 43/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

43/2018/QD-TTg,Quyết định 43 2018,Thủ tướng Chính phủ,Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam,Danh mục sản phẩm,Đơn giá sản phẩm,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2018/QĐ-TTg

Ban hành: 01/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

89

Quyết định 1435/QĐ-TTg năm 2018 xác định vành đai biên giới tại tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1435/QD-TTg,Quyết định 1435 2018,Thủ tướng Chính phủ,Vành đai biên giới,Rừng vành đai biên giới ,Biên giới THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1435/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 10

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2018

90

Quyết định 1226/QĐ-TTg năm 2018 về thành lập Hội đồng Quy hoạch quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1226/QD-TTg,Quyết định 1226 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch Quốc gia,Thành lập hội đồng,Thành lập Hội đồng Quốc gia ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

91

Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cạnh tranh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1227/QD-TTg,Quyết định 1227 2018,Thủ tướng Chính phủ,Luật cạnh tranh,Thi hành luật ,Kế hoạch triển khai thi hành Luật ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1227/QĐ-TTg

Ban hành: 24/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

92

Quyết định 1222/QĐ-TTg năm 2018 về thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ

1222/QD-TTg,Quyết định 1222 2018,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung thành viên Tổ công tác ,Tổ công tác,Thay đổi thành viên,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1222/QĐ-TTg

Ban hành: 21/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

93

Nghị quyết 125/2016/QH13 bầu Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội ban hành

125/2016/QH13,Nghị quyết 125 2016,Quốc hội,Thủ tướng Chính phủ,Bầu Thủ tướng Chính phủ ,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số:

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

94

Quyết định 1010/QĐ-TTg năm 2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1010/QD-TTg,Quyết định 1010 2018,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận đơn vị hành chính,Đơn vị hành chính xã,Thuộc vùng khó khăn,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1010/QĐ-TTg

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

95

Quyết định 1092/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Chương trình Sức khỏe Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1092/QD-TTg,Quyết định 1092 2018,Thủ tướng Chính phủ,Chăm sóc sức khỏe,Nâng cao sức khỏe ,Bảo vệ sức khỏe,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1092/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 02/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

96

Công điện 1068/CĐ-TTg năm 2018 về ứng phó khẩn cấp với bão số 4 và mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1068/CD-TTg,Công điện 1068 2018,Thủ tướng Chính phủ,Đối phó cơn bão số 4,Ảnh hưởng bão số 4,Ứng phó bão,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1068/CĐ-TTg

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2018

97

Quyết định 987/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Quốc phòng năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

987/QD-TTg,Quyết định 987 2018,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai thi hành,Triển khai thi hành luật,Hướng dẫn thi hành,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 987/QĐ-TTg

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

98

Thông báo 359/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Văn phòng Chính phủ ban hành

359/TB-VPCP,Thông báo 359 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam,Kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp,Kết luận tại cuộc họp về Trường Đại học Tôn Đức Thắng,Giáo dục VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

99

Công điện 920/CĐ-TTg năm 2018 thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

920/CD-TTg,Công điện 920 2018,Thủ tướng Chính phủ,Đề án tha tù trước thời hạn ,Tha tù trước kỳ hạn,Tái hoà nhập cộng đồng,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

100

Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

27/2018/QD-TTg,Quyết định 27 2018,Thủ tướng Chính phủ,Hệ thống ngành kinh tế,Phân ngành kinh tế quốc dân,Kinh tế,Doanh nghiệp,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2018/QĐ-TTg

Ban hành: 06/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91