Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5046 công văn

1

Công văn 3036/BHXH-BT năm 2020 về tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3036/BHXH-BT,Công văn 3036 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế,Chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

2

Công văn 2950/BHXH-BT năm 2020 về hướng dẫn bổ sung cách kê khai cột (25), cột (26), cột (27) tại Mẫu D02-LT ban hành kèm theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2950/BHXH-BT,Công văn 2950 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bổ sung cách kê khai cột 25 26 27 tại Mẫu D02-LT,Kê khai cột 25 26 27 tại Mẫu D02-LT kèm 1040/QĐ-BHXH,Hướng dẫn cách kê khai cột 25 26 27 tại Mẫu D02-LT,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2020

3

Công văn 2644/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2644/BHXH-BT,Công văn 2644 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2020 2021,Thực hiện bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2020 2021,Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2020 2021,Bảo hiểm,Giáo dục BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2020

4

Công văn 2533/BHXH-BT năm 2020 về tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

2533/BHXH-BT,Công văn 2533 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí,Tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ tử tuất,Tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

5

Công văn 1818/BHXH-BT năm 2020 về hướng dẫn thực hiện chi thù lao cho đại lý thu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1818/BHXH-BT,Công văn 1818 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Chi thù lao cho đại lý thu ,Thống nhất thực hiện chi thù lao cho đại lý thu,Hướng dẫn chi thù lao cho đại lý thu,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

6

Công văn 1788/BHXH-BT về thực hiện nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2020 trong trạng thái bình thường mới do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1788/BHXH-BT,Công văn 1788 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội,Thực hiện nhiệm vụ thu bảo hiểm xã hội,Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

7

Công văn 70/TCT-CS năm 2020 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

70/TCT-CS,Công văn 70 2020,Tổng cục Thuế,Hóa đơn điện tử ,Tổ chức kinh doanh,Sử dụng hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

8

Công văn 70/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

70/CT-TTHT,Công văn 70 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn,Hóa đơn điện tử ,Sử dụng hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2020

9

Công văn 1391/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nội dung theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1391/BHXH-BT,Công văn 1391 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP,Thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2020

10

Công văn 1299/BHXH-BT năm 2020 về thực hiện nhiệm vụ công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong thời gian phòng, chống đại dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1299/BHXH-BT,Công văn 1299 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thu bảo hiểm xã hội trong thời gian chống Covid-19,Thu bảo hiểm y tế trong thời gian chống Covid-19,Phòng chống đại dịch Covid-19 Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

11

Công văn 70/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn gốc từ sỏi, cuội do Bộ Xây dựng ban hành

70/BXD-VLXD,Công văn 70 2019,Bộ Xây dựng,Đá xây dựng ,Xuất khẩu đá xây dựng ,Đá sỏi,Xuất nhập khẩu BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu đá xây dựng có nguồn

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

12

Công văn 1071/BHXH-BT năm 2020 về cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

1071/BHXH-BT,Công văn 1071 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thẻ Bảo hiểm y tế,Cách ly y tế ,Gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1071/BHXH-BT V/v:

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2020

13

Công văn 899/BHXH-BT năm 2020 về tuyên truyền vận động phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

899/BHXH-BT,Công văn 899 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phát triển,Hưởng bảo hiểm xã hội,Thẻ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 899/BHXH-BT V/v tuyên truyền

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2020

14

Công văn 875/BHXH-BT năm 2020 về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Viettel do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

875/BHXH-BT,Công văn 875 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Đóng bảo hiểm y tế,Pháp luật bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 875/BHXH-BT

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

15

Công văn 860/BHXH-BT năm 2020 về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

860/BHXH-BT,Công văn 860 2020,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Tạm dừng đóng quỹ hưu trí,Người lao động,Vận tải hành khách,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 860/BHXH-BT

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

16

Công văn 4857/BHXH-BT năm 2019 về quản lý thu bảo hiểm y tế đối với người tham gia do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4857/BHXH-BT,Công văn 4857 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm xã hội,Người tham gia bảo hiểm y tế,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4857/BHXH-BT V/v quản

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

17

Công văn 4261/BHXH-BT năm 2019 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4261/BHXH-BT,Công văn 4261 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm xã hội bắt buộc với giáo viên mầm non,Bảo hiểm xã hội bắt buộc với cán bộ xã,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

18

Công văn 4116/BHXH-BT năm 2019 về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

4116/BHXH-BT,Công văn 4116 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Chính sách bảo hiểm xã hội ,Người lao động,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

19

Công văn 3872/BHXH-BT năm 2019 về truy thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3872/BHXH-BT,Công văn 3872 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Truy thu Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm xã hội bắt buộc,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3872/BHXH-BT V/v

Ban hành: 17/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

20

Công văn 3684/BHXH-BT năm 2019 về phấn đấu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

3684/BHXH-BT,Công văn 3684 2019,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm xã hội tự nguyện,Tham gia bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3684/BHXH-BT

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188