Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 676/UBND-XD "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 168603 văn bản

1

Kế hoạch 676/KH-UBND năm 2020 về công tác văn thư, lưu trữ do tỉnh Bến Tre ban hành

676/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/KH-UBND Bến Tre, ngày 18 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

2

Kế hoạch 676/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

676/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/KH-UBND Đồng Nai, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

3

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính mới, thay thế lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang

676/QD-UBND,Quyết định 676 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 09

Ban hành: 09/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

4

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 132/NQ-CP và Kế hoạch 103a-KH/TU thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do tỉnh Hải Dương ban hành

676/QD-UBND,Quyết định 676,Tỉnh Hải Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

5

Quyết định 676/QĐ-UBND về thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Tuyên Quang năm 2018

676/QD-UBND,Quyết định 676 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

6

Kế hoạch 676/KH-UBND năm 2017 thực hiện Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường do tỉnh An Giang ban hành

676/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện,Bạo lực học đường,Giáo dục và đào tạo,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/KH-UBND

Ban hành: 16/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2017

7

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

676/QD-UBND,Quyết định 676 2017,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 8 tháng 8 năm

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2017

8

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

676/QD-UBND,Quyết định 676,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 676/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế,

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

9

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

676/QD-UBND,Quyết định 676 2017,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

10

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn

676/QD-UBND,Quyết định 676 2016,Tỉnh Bắc Kạn,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 12 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2016

11

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa lĩnh vực Đăng kiểm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

676/QD-UBND,Quyết định 676,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2016

12

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt điều chỉnh Đề cương quy hoạch phòng chống lũ tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và điều chỉnh nhiệm vụ, tên Hội đồng thẩm định quy hoạch phòng chống lũ hệ thống sông Mã tỉnh Thanh Hóa

676/QD-UBND,Quyết định 676 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Thanh Hoá, ngày 26 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 26/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2016

13

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển đào tạo nghề tỉnh Yên Bái đến năm 2020

676/QD-UBND,Quyết định 676,Tỉnh Yên Bái,Điều chỉnh quy hoạch,Điều chỉnh Quy hoạch phát triển,điều chỉnh Quy hoạch Yên Bái ,Quy hoạch phát triển đào tạo nghề ,Phát triển đào tạo nghề, phát triển đào tạo nghề 2013, phát triển đào tạo nghề Yên Bái 2013,phát triển đào tạo nghề đến năm 2020,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2013

14

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt chỉ tiêu cơ bản trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết giai đoạn 2011-2015 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

676/QD-UBND,Quyết định 676,Tỉnh Lâm Đồng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 22 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 22/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

15

Quyết định 676/QĐ-UBND-HC năm 2013 công bố thủ tục hành chính được giữ nguyên và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp

676/QD-UBND-HC,Quyết định 676 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Công bố thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

16

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2009 về công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

676/QD-UBND,Quyết định 676 2009,Tỉnh Bình Định,Công bố bộ thủ tục hành chính,Trung tâm Phát triển quỹ đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 17/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2011

17

Quyết định 676/QĐ-UBND năm 2006 quy định tạm thời về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 39-NQ/TW do tỉnh Bình Định ban hành

676/QD-UBND,Quyết định 676 2006,Tỉnh Bình Định,Chính sách,Đồng bào dân tộc thiểu số,Tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 676/QĐ-UBND

Ban hành: 27/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

18

Thông tư liên tịch 676/2006/TTLT-UBDT-KHĐT-TC-XD-NNPTNT thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 do Uỷ ban Dân tộc - Bộ kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài Chính - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

676/2006/TTLT-UBDT-KHDT-TC-XD-NNPTNT,Thông tư liên tịch 676 2006,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Bộ Tài chính,Bộ Xây dựng,Uỷ ban Dân tộc,Chương trình phát triển kinh tế xã hội,Xã đặc biệt khó khăn,Vùng đồng bào dân tộc,Miền núi,2006 - 2010,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN DÂN TỘC-BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ-BỘ

Ban hành: 30/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2006

19

Quyết định 676/QĐ-BKHCN năm 2019 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

676/QD-BKHCN,Quyết định 676 2019,Bộ Khoa học và Công nghệ,Chính phủ điện tử,Phát triển chính phủ điện tử ,Chính phủ điện tử Việt Nam ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2019

20

Quyết định 676/QĐ-VPCP năm 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

676/QD-VPCP,Quyết định 676,Văn phòng Chính phủ,Gửi nhận văn bản điện tử,Văn bản điện tử ,Sử dụng văn bản điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125