Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 63/2013/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 74611 công văn

1

Công văn 6486/BGTVT-MT năm 2013 thực hiện các Thông tư 06/2013/TT-BTNMT, 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6486/BGTVT-MT V/v thực hiện các Thông tư số 06/2013/TT-BTNMT; số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Đường bộ Việt Nam; - Các Cục quản lý chuyên ngành;

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

2

Công văn 2372/TCHQ-KTSTQ trả lời vướng mắc Thông tư 63/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

vướng mắc thực hiện Thông tư số 63/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0477/HQBRVT-GSQL ngày 22/3/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và văn bản số 1460/TM ngày 13/4/2012 của Liên doanh Việt –

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2012

3

Công văn 1938/BTC-TCT năm 2021 thực hiện Thông tư 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác do Bộ Tài chính ban hành

1938/BTC-TCT,Công văn 1938 2021,Bộ Tài chính,Thực hiện Thông tư số 156/2013/TT-BTC,Thực hiện 156/2013/TT-BTC và các Thông tư khác,Hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2021

4

Công văn 9559/BTC-HCSN năm 2014 thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

thực hiện đấu thầu, trong thời gian Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 chưa được sửa đổi, bổ sung, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện việc đấu thầu mua sắm tài sản phục vụ hoạt động thường xuyên theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2014

5

Công văn 397/TCHQ-KTSTQ tiếp tục thực hiện chế độ doanh nghiệp ưu tiên theo Thông tư 63/2011/TT-BTC đối với 03 doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày 14/1/2012 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký các Quyết định về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên cho 3 doanh nghiệp (Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro; Công ty TNHH Canon Việt Nam; Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam). Căn cứ Điều 14 Thông tư 63/2011/TT-BTC ngày 13/5/2011 thì “thời hạn doanh nghiệp được hưởng chế độ doanh

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2013

6

Công văn 1394/TCHQ-GSQL năm 2014 về vướng mắc khi thực hiện Thông tư 63/2013/TT-BGTVT do Tổng cục Hải quan ban hành

1394/TCHQ-GSQL,Công văn 1394 2014,Tổng cục Hải quan,vướng mắc Thông tư 63/2013/TT-BGTVT,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2014

7

Công văn 3526/TCHQ-KTSTQ áp dụng chế độ ưu tiên theo Thông tư 63/2011/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

3526/TCHQ-KTSTQ,Công văn 3526 2012,Tổng cục Hải quan,Áp dụng chế độ ưu tiên ,Tổng cục Hải quan,Thông tư 63/2011/TT-BTC ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2012

8

Công văn 3428/TCHQ-KTSTQ tiếp tục thực hiện chế độ Doanh nghiệp ưu tiên theo Thông tư 63/2011/TT-BTC đối với 9 doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

3428/TCHQ-KTSTQ,Công văn 3428 2012,Tổng cục Hải quan,Chế độ doanh nghiệp ưu tiên ,Thông tư 63/2011/TT-BTC ,Tổng cục Hải quan,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2012

9

Công văn 3072/BTC-CST năm 2018 về vướng mắc thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư 201/2012/TT-BTC, 81/2013/TT-BTC và Quyết định 72/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

3072/BTC-CST V/v vướng mắc về thực hiện chính sách miễn thuế nhập khẩu theo Thông tư số 201/2012/TT-BTC, Thông tư số 81/2013/TT-BTC và Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Trả lời công văn số 2446/HQTN-NV ngày 15/12/2017 của Cục Hải

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

10

Công văn 15072/BTC-PC năm 2013 thực hiện Thông tư 153/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Thuế - Kho bạc Nhà nước - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Ngày 31/10/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

11

Công văn 2671/BTC-QLCS năm 2014 triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

2671/BTC-QLCS,Công văn 2671 2014,Bộ Tài chính,triển khai Thông tư 54/2013/TT-BTC,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/BTC-QLCS V/v triển khai Thông

Ban hành: 03/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

12

Công văn 63/TCHQ-GSQL năm 2019 về áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

khẩu; Nghị định số 129/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này (có hiệu lực từ ngày 01/9/2016 thay thế Thông tư số 165/2014/TT-BTC

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

13

Công văn 438/BTC-TCHQ năm 2014 vướng mắc Điều 56 Thông tư 128/2013/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

438/BTC-TCHQ,Công văn 438 2014,Bộ Tài chính,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 438/BTC-TCHQ V/v vướng mắc Điều 56 Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

14

Công văn 11798/BTC-KHTC năm 2013 sửa đổi Thông tư 61/2011/TT-BTC, 41/2005/TT- BTC do Bộ Tài chính ban hành

61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011, số 41/2005/TT- BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan. Về việc sửa đổi Thông tư số 61/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 và Thông tư số 41/2005/TT-BTC ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số

Ban hành: 04/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

15

Công văn 8136/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc Thông tư 128/2013/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

8136/TCHQ-GSQL,Công văn 8136 2013,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8136/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc Thông tư số 128/2013/TT-BTC

Ban hành: 27/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

16

Công văn 1484/CN-TACN năm 2013 thực hiện Thông tư 128/2013/TT-BTC Cục Chăn nuôi ban hành

thực hiện Thông tư số 128/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2013 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Thời gian gần đây, Cục Chăn nuôi nhận được nhiều ý kiến của các đơn vị nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và các tổ chức được Cục Chăn nuôi ủy quyền kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu về những

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2013

17

Công văn 9841/BTC-TCDN năm 2014 thực hiện Thông tư 220/2013/TT-BTC đối với việc chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Số: 9841/BTC-TCDN V/v Thực hiện Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính đối với việc chi thưởng năm 2013 của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các

Ban hành: 18/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2014

18

Công văn 1993/TCT-CS năm 2014 giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83/2012/TT-BTC và 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 1993/TCT-CS V/v: Giảm tiền thuê đất theo Thông tư số 83/2012/TT-BTC và Thông tư số 16/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 2376/CT-KTNB ngày 4/4/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về giảm tiền thuê đất theo Thông tư

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

19

Công văn 2288/TCT-CS năm 2013 thực hiện Thông tư 16/2013/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

2288/TCT-CS,Công văn 2288 2013,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2288/TCT-CS V/v: thực hiện TT16/2013/TT-BTC

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

20

Công văn 63/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

quy định cụ thể tại điểm b khoản 20 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/12/2015 của Chính phủ và khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Do đó, trường hợp Công ty cổ phần Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức có dự án đầu tư mở rộng hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2013; tính đến kỳ tính thuế năm 2014 Công ty

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56