Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 5395/BNV-TCBC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2041 công văn

1

Công văn 2232/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg liên quan đến tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch do Bộ Nội vụ ban hành

2232/BNV-TCBC,Công văn 2232 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg,Tổ chức bộ máy cán bộ trong lĩnh vực du lịch,Tổ chức bộ máy công chức viên chức trong lĩnh vực du lịch,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

2

Công văn 2056/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2056/BNV-TCBC,Công văn 2056 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

3

Công văn 2057/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

2057/BNV-TCBC,Công văn 2057 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thực hiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

4

Công văn 1787/BNV-TCBC năm 2021 thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP, 106/2020/NĐ-CP và Văn bản 188/VPCP-TCCV do Bộ Nội vụ ban hành

1787/BNV-TCBC,Công văn 1787 2021,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 106/2020/NĐ-CP,Thực hiện Văn bản 188/VPCP-TCCV,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2021

5

Công văn 1568/BNV-TCBC năm 2021 về báo cáo số lượng công chức do Bộ Nội vụ ban hành

1568/BNV-TCBC,Công văn 1568 2021,Bộ Nội vụ,Báo cáo số lượng công chức,Báo cáo số lượng công chức 2021,Công văn báo cáo số lượng của Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2021

6

Công văn 1549/BNV-TCBC năm 2021 về kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành

1549/BNV-TCBC,Công văn 1549 2021,Bộ Nội vụ,Kế hoạch biên chế công chức trong tổ chức hành chính,Kế hoạch biên chế công chức năm 2022,Kế hoạch biên chế công chức trong cơ quan hành chính,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

7

Công văn 1021/BNV-TCBC năm 2021 về biên chế công chức và hợp đồng lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo Nghị quyết 1004/2020/UBTVQH14 do Bộ Nội vụ ban hành

1021/BNV-TCBC,Công văn 1021 2021,Bộ Nội vụ,Biên chế công chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Biên chế công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh,Hợp đồng lao động Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

8

Công văn 425/BNV-TCBC năm 2021 về kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 do Bộ Nội vụ ban hành

425/BNV-TCBC,Công văn 425 2021,Bộ Nội vụ,Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập,Kế hoạch số lượng người làm việc trong sự nghiệp công lập,Số lượng hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2021

9

Công văn 437/BNV-TCBC năm 2021 về hướng dẫn vị trí việc làm và biên chế công chức do Bộ Nội vụ ban hành

437/BNV-TCBC,Công văn 437 2021,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn vị trí việc làm và biên chế công chức,Biên chế công chức 2021,Hướng dẫn vị trí việc làm,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2021

10

Công văn 323/BNV-TCBC năm 2021 về tổng kết mô hình tổ chức của đơn vị thực hiện nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại các địa phương do Bộ Nội vụ ban hành

323/BNV-TCBC,Công văn 323 2021,Bộ Nội vụ,Tổng kết mô hình tổ chức thực hiện xúc tiến đầu tư,Tổng kết tổ chức thực hiện xúc tiến thương mại,Tổng kết mô hình thực hiện xúc tiến du lịch,Đầu tư,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2021

11

Công văn 5805/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

5805/BNV-TCBC,Công văn 5805 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP,Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2020

12

Công văn 5806/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 120/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5806/BNV-TCBC,Công văn 5806 2020,Bộ Nội vụ,Nghị định về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập,Tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

13

Công văn 5075/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5075/BNV-TCBC,Công văn 5075 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị quyết 102/NQ-CP,Thực hiện giải pháp biên chế sự nghiệp giáo dục,Thực hiện giải pháp biên chế sự nghiệp y tế,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 26/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

14

Công văn 5035/BNV-TCBC năm 2020 về thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và 108/2020/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

5035/BNV-TCBC,Công văn 5035 2020,Bộ Nội vụ,Thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định 108/2020/NĐ-CP,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 24/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

15

Công văn 5898/BNV-TCBC năm 2019 về đăng ký thí điểm hợp nhất cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành

5898/BNV-TCBC,Công văn 5898 2019,Bộ Nội vụ,Cơ quan cấp tỉnh ,Cơ quan chuyên môn,Cơ quan,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5898/BNV-TCBC V/v đăng ký thí điểm hợp nhất các cơ

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2019

16

Công văn 2457/BNV-TCBC năm 2019 về kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành

2457/BNV-TCBC,Công văn 2457 2019,Bộ Nội vụ,Biên chế công chức ,Biên chế công viên chức ,Bổ sung biên chế,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2457/BNV-TCBC V/v kế hoạch biên chế

Ban hành: 03/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

17

Công văn 5954/BNV-TCBC năm 2018 về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW do Bộ Nội vụ ban hành

5954/BNV-TCBC,Công văn 5954 2018,Bộ Nội vụ,Sắp xếp tổ chức,Tổ chức bộ máy,Bộ máy Nhà nước,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5954/BNV-TCBC V/v sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh

Ban hành: 05/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2018

18

Công văn 5096/BNV-TCBC năm 2018 về giảm 10% hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị nghiệp công lập do Bộ Nội vụ ban hành

5096/BNV-TCBC,Công văn 5096 2018,Bộ Nội vụ,Hợp đồng lao động,Quản lý sử dụng hợp đồng lao động,Đơn vị nghiệp công lập,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

19

Công văn 3014/BNV-TCBC năm 2018 về điều chỉnh biên chế sự nghiệp ngành giáo dục và y tế do Bộ Nội vụ ban hành

3014/BNV-TCBC,Công văn 3014,Bộ Nội vụ,Biên chế sự nghiệp ,Định mức biên chế sự nghiệp,Ngành giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3014/BNV-TCBC V/v

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

20

Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành

2870/BNV-TCBC,Công văn 2870 2018,Bộ Nội vụ,Báo cáo số liệu,Chế độ nghỉ hưu,Thực hiện chế độ nghỉ hưu ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2870/BNV-TCBC V/v

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36