Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 4355/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 48594 công văn

1

Công văn 4355/BTC-TCT về đồng tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4355/BTC-TCT V/v đồng tiền ghi trên hóa đơn GTGT. Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh,

Ban hành: 03/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2012

2

Công văn 4355/TCT-CS về hóa đơn ủy nhiệm do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4355/TCT-CS V/v hóa đơn ủy nhiệm. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 05/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

3

Công văn 4355/TCT-CS hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4355/TCT-CS V/v hướng dẫn thực hiện thuế Môn bài năm 2012 Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 Kính

Ban hành: 05/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2011

4

Công văn 4355/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2017 tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4355/BKHĐT-GSTĐĐT V/v tổng hợp công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 29/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

5

Công văn 4355/CT-TTHT năm 2015 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4355/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

6

Công văn 4355/VPCP-KTTH năm 2014 sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4355/VPCP-KTTH V/v sử dụng nguồn vốn tạm ứng từ tài khoản tạm giữ của Kho bạc nhà nước tỉnh Kiên Giang Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm

Ban hành: 13/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2014

7

Công văn 2846/TCT-CS lập hóa đơn giá trị gia tăng ghi bằng ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

ứng dịch vụ; Ngày 3/4/2012, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 4355/BTC-TCT về đồng tiền ghi trên hóa đơn GTGT hướng dẫn: “Trường hợp doanh nghiệp được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì khi lập hóa đơn GTGT đối với doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ có gốc ngoại tệ, các tiêu thức trên hóa đơn như đơn giá, thành

Ban hành: 09/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

8

Công văn số 4355/VPCP-KTTH về việc dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 4355/VPCP-KTTH V/v dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2008

Ban hành: 03/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2008

9

Công văn số 4355/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động,Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4355/LĐTBXH-TL V/v: xếp lương đối với trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2006 Kính gửi : Sở lao động-thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Phúc

Ban hành: 05/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2006

10

Công văn số 4355/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế đối với mặt hàng xe ô tô Peugeot 206 và Peugeot 607 nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4355/TCHQ-KTTT V/v: Giá tính thuế xe ô tô NK Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 20/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2006

11

Công văn 5396/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5396/BTC-TCT V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: -

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

12

Công văn 5325/BTC-TCT năm 2017 áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5325/BTC-TCT V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

13

Công văn 4851/BTC-TCT năm 2017 giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4851/BTC-TCT V/v giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

14

Công văn 2381/TCT-CS năm 2013 đồng tiền ghi trên hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về xử lý đối với hóa đơn đã lập. Ngày 03/4/2012 Bộ Tài chính đã có công văn số 4355/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn cụ thể về đồng tiền ghi trên hóa đơn. Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp hóa đơn đã lập nhưng chưa khai thuế, nếu

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2013

15

Công văn 3233/BTC-TCT năm 2017 về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3233/BTC-TCT V/v: thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

16

Công văn 2978/CT-TTHT về hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.” -Căn cứ Công văn số 4355/BTC-TCT ngày 03/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc đồng tiền ghi trên hoá đơn GTGT: “Trường hợp doanh nghiệp được phép bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật thì

Ban hành: 03/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

17

Công văn 3091/BTC-TCT năm 2017 hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3091/BTC-TCT V/v chính sách thuế đối với thu nhập từ chế biến nông sản, thủy sản Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

18

Công văn 2670/BTC-TCT năm 2017 áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2670/BTC-TCT V/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 28/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2017

19

Công văn 2037/BTC-TCT năm 2017 hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2037/BTC-TCT V/v trả lời vướng mắc của TNHH Hankook Tower Crane Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 16/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2017

20

Công văn 1199/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với tài nguyên, khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1199/BTC-TCT V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 24/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status