Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 36/2011/TTLT-BYT-BQP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22006 công văn

1

Công văn 2749/BYT-KHTC năm 2013 giám định sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do Bộ Y tế ban hành

gửi: - Bộ Quốc phòng; - Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; - Viện Giám định y khoa Thực hiện Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong thời gian qua, các địa phương, đơn vị đã

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2013

2

Công văn 1574/BHXH-DVT năm 2014 tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư 36/2013/TTLT-BYT-BTC, 37/2013/TT-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1574/BHXH-DVT V/v tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 37/2013/TT-BYT Hà Nội,

Ban hành: 09/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

3

Công văn 910/BHXH-CSYT đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/BHXH-CSYT V/v đánh giá tình hình thực hiện TTLT số 39/2011/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2013

Ban hành: 08/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

4

Công văn 3580/BHXH-CSYT hướng dẫn Thông tư liên tịch 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC về quản lý, tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động trong quân đội và thân nhân tại ngũ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3580/BHXH-CSYT V/v: hướng dẫn thực hiện thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BQP-BYT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

Ban hành: 20/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2010

5

Công văn 11747/BQP-TM năm 2017 về tăng cường quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ do Bộ Quốc phòng ban hành

cấp phép bay, bay vào các khu vực cấm bay; nhiều tổ chức, cá nhân chưa nắm được các nội dung quy định tại Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ (Nghị định số 36) và Thông tư số 35/2017/TT-BQP ngày 12/02/2017 của Bộ Quốc phòng (Thông tư số 35) về quản lý, khai thác tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Ban hành: 04/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

6

Công văn 7117/BYT-KH-TC năm 2016 hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7117/BYT-KH-TC V/v hướng dẫn bổ sung việc thực hiện Thông tư liên tịch số 37/3015/TTLT-BYT-BTC. Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 27/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2016

7

Công văn 8405/BQP-TM năm 2017 xin ý kiến về đề xuất Dự án đầu tư, Trung tâm Dịch vụ Thương mại logistics Lạng Sơn-Asean-Trung Quốc do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8405/BQP-TM V/v xin ý kiến về đề xuất Dự án đầu tư, Trung tâm Dịch vụ Thương mại logistics Lạng Sơn-Asean-Trung Quốc Hà Nội, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2017

8

Công văn 3600/BYT-TB-CT năm 2017 thực hiện quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3600/BYT-TB-CT V/v thực hiện quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2017

9

Công văn 3893/BYT-KH-TC năm 2016 thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3893/BYT-KH-TC V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2016

Ban hành: 24/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

10

Công văn 4070/BQP-KHĐT năm 2017 về nguồn vốn rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Trị do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4070/BQP-KHĐT V/v nguồn vốn rà phá bom mìn, vật nổ tại tỉnh Quảng Trị Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Tỉnh ủy,

Ban hành: 16/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

11

Công văn 1523/BYT-KH-TC năm 2016 về tự kiểm tra thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1523/BYT-KH-TC V/v tự kiểm tra thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2016

12

Công văn 824/BYT-KH-TC năm 2016 hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 824/BYT-KH-TC V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC. Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 16/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

13

Công văn 12465/BQP-VP năm 2016 không tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, 27 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12465/BQP-VP V/v không tổ chức tiếp khách nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 27 năm Ngày Hội QPTD Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

14

Công văn 4784/BHXH-CSYT năm 2016 về thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định 36/2005/QĐ-BYT do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4784/BHXH-CSYT V/v thanh toán đối với các dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết định số 36/2005/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng

Ban hành: 01/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

15

Công văn 9338/BQP-TM năm 2016 phối hợp thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9338/BQP-TM V/v phối hợp thực hiện nhiệm vụ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

16

Công văn 9342/BQP-BDBP năm 2016 về tái xuất hàng hóa qua lối mở Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9342/BQP-BĐBP V/v tái xuất hàng hóa qua lối mở Bản Chắt, tỉnh Lạng Sơn Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2016 Kính

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

17

Công văn 6962/BQP-TM năm 2016 về địa điểm thực hiện Dự án Xưởng chế biến và sản xuất sản phẩm từ nhựa thông tại tỉnh Lạng Sơn do Bộ Quốc phòng ban hành

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6962/BQP-TM V/v địa điểm thực hiện Dự án Xưởng chế biến và sản xuất các sản phẩm từ nhựa thông tại tỉnh Lạng Sơn. Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm

Ban hành: 25/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

18

Công văn 5034/BYT-KH-TC thực hiện Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5034/BYT-KH-TC V/v thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC. Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2012

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2017

Cập nhật: 09/08/2012

19

Công văn 2210/BYT-KH-TC hướng dẫn Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2210/BYT-KH-TC V/v hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC. Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2012

Ban hành: 16/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Còn hiệu lực đến: 31/12/2017

Cập nhật: 27/06/2012

20

Công văn 1005/BYT-KCB năm 2015 hướng dẫn khám giám định theo Thông tư 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1005/BYT-KCB V/v hướng dẫn khám giám định theo Thông tư số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2015

Ban hành: 10/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status