Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 34/2011/TT-NHNN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61412 công văn

1

Công văn 5401/NHNN-TT năm 2015 về thu phí thẻ ghi nợ nội địa, áp dụng lãi suất thẻ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5401/NHNN-TT V/v về việc thu phí thẻ ghi nợ nội địa, áp dụng lãi suất thẻ tín dụng Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

Ban hành: 16/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2015

2

Công văn 3933/NHNN-TT về thu phí ATM do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3933/NHNN-TT V/v thu phí ATM Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2012

3

Công văn 6251/NHNN-TT thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến và Ví điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6251/NHNN-TT V/v thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến và Ví điện tử Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2011

Ban hành: 10/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

4

Công văn 611/NHNN-TT năm 2011 đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 611/NHNN-TT V/v đăng ký chữ ký kế toán trưởng trên chứng từ giao dịch với ngân hàng Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm

Ban hành: 20/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

5

Công văn 548/NHNN-TT thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 548/NHNN-TT V/v thông báo đơn vị TCCƯDVTT tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 18/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

6

Công văn 348/NHNN-TT về thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 348/NHNN-TT V/v thông báo đơn vị TCCƯDVTT tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 12/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2011

7

Công văn 9309/NHNN-TT về đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thẻ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9309/NHNN-TT V/v đảm bảo an toàn, bảo mật giao dịch thẻ Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 29/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

8

Công văn 8180/NHNN-TT về tăng cường an ninh tại ATM do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8180/NHNN-TT V/v tăng cường an ninh tại ATM Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: Các tổ chức cung ứng

Ban hành: 25/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

9

Công văn 5242/NHNN-TT báo cáo tình hình hoạt động thanh toán do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5242/NHNN-TT V/v báo cáo tình hình hoạt động thanh toán Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

10

Công văn 5137/NHNN-TT xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 5137/NHNN-TT V/v xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

11

Công văn 3376/NHNN-TT về tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các máy ATM do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 3376/NHNN-TT V/v tăng cường đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các máy ATM Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010

Ban hành: 07/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2010

12

Công văn 9955/NHNN-TT cho phép duy trì tài khoản tiền gửi đối với phòng giao dịch liền kề của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 9955/NHNN-TT V/v cho phép duy trì TKTG đối với phòng giao dịch liền kề của các ngân hàng thương mại Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2010

13

Công văn 8101/NHNN-TT về việc thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 8101/NHNN-TT V/v thông báo đơn vị TCCƯDVTT tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 14/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2009

14

Công văn 7355/NHNN-TT về việc hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7355/NHNN-TT V/v hướng dẫn chuyển số chênh lệch phải thu hoặc phải trả trong thanh toán tập trung của NHNo&PTNTVN Hà Nội, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2009

15

Công văn 6739/NHNN-TT thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6739/NHNN-TT V/v thông báo đơn vị TCCƯDVTT dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 31/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

16

Công văn 6492/NHNN-TT thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : 6492/NHNN-TT V/v thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị TCCƯDVTT dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

17

Công văn 6422/NHNN-TT thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : 6422/NHNN-TT V/v thông báo đơn vị TCCƯDVTT tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

18

Công văn 6367/NHNN-TT thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6367/NHNN-TT V/v thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị TCCƯDVTT dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN Hà Nội, ngày 18 tháng 8

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

19

Công văn 6366/NHNN-TT thông báo đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tham gia giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6366/NHNN-TT V/v thông báo đơn vị TCCƯDVTT tham gia giao dịch thanh toán qua NHNN Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

20

Công văn 6202/NHNN-TT thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước do Ngân hàng Nhà nước ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 6202/NHNN-TT V/v: thông báo thay đổi tên giao dịch của đơn vị TCCƯDVTT dùng trong giao dịch thanh toán qua NHNN Hà Nội, ngày 11 tháng 8

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 184.72.212.254