Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 3140/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 184506 văn bản

1

Quyết định 3140/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

3140/QD-UBND,Quyết định 3140 2016,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3140/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng

Ban hành: 04/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

2

Quyết định 3140/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành

3140/QD-UBND,Quyết định 3140 2016,Tỉnh Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3140/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 02/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

3

Quyết định 3140/QĐ-UBND năm 2015 về phê duyệt quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

3140/QD-UBND,Quyết định 3140 2015,Tỉnh Hải Dương,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3140/QĐ-UBND Hải Dương, ngày 03 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 03/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2020

4

Quyết định 3140/QĐ-UBND năm 2011 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3140/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 14 tháng 12 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Ban hành: 14/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2013

5

Quyết định 3140/QĐ- UBND năm 2007 phê duyệt Đề án “Xây dựng cơ sở vật chất trường chuẩn quốc gia cấp trung học phổ thông giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến 2015” do tỉnh Hải Dương ban hành

3140/QD-UBND,Quyết định 3140 2007,Tỉnh Hải Dương,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3140/QĐ-UBND Hải Dương, ngày

Ban hành: 04/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

6

Kế hoạch 3140/KH-UBND năm 2017 thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

3140/KH-UBND,Tỉnh Ninh Thuận,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3140/KH-UBND Ninh Thuận, ngày 03 tháng 8 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 03/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

7

Quyết định 3140/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch do Chủ tịch nước ban hành

3140/QD-CTN,Quyết định 3140 2014,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3140/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2014

8

Quyết định 3140/QĐ-BKHCN năm 2007 hủy bỏ tiêu chuẩn Việt Nam về thuốc thử do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

3140/QD-BKHCN,Quyết định 3140 2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thuốc thử,Hủy bỏ Tiêu chuẩn Việt Nam,Tài nguyên - Môi trường BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 3140/QĐ-BKHCN Hà Nội,

Ban hành: 26/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2008

9

Chỉ thị 3140/CT-CHK năm 2020 về tiếp tục thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới do Cục Hàng không Việt Nam ban hành

3140/CT-CHK,Chỉ thị 3140 2020,Cục Hàng không Việt Nam,Phòng chống dịch Covid 19 tình hình mới,Cục hàng không phòng chống Covid 19 tình hình mới,Hành khách đi máy bay phải khai báo y tế bắt buộc,Giao thông - Vận tải,Thể thao - Y tế BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

12

Quyết định 3812/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ; lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình

3812/QD-UBND,Quyết định 3812 2021,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục về văn bằng của Sở Giáo dục Quảng Bình,Công bố thủ tục về chứng chỉ của Sở Giáo dục Quảng Bình,Thủ tục về thi tuyển sinh của Sở Giáo dục Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

13

Quyết định 3224/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

3224/QD-UBND,Quyết định 3224 2021,Tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục hỗ trợ lao động tỉnh Bình Thuận,Công bố thủ tục hỗ trợ do COVID19 tỉnh Bình Thuận,Thủ tục hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Bình Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

14

Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai

1037/QD-UBND,Quyết định 1037 2021,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục về Lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp Gia Lai,Thủ tục lĩnh vực Lâm nghiệp của Sở Nông nghiệp tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2021

15

Quyết định 2576/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức tỉnh Yên Bái

2576/QD-UBND,Quyết định 2576 2021,Tỉnh Yên Bái,Quy chế đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái,Quy chế đào tạo công chức tỉnh Yên Bái,Quy chế bồi dưỡng viên chức tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2021

16

Quyết định 3976/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

3976/QD-UBND,Quyết định 3976 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hồ Chí Minh,Phê duyệt Kế hoạch đào tạo viên chức Hồ Chí Minh,Kế hoạch bồi dưỡng công chức viên chức Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

17

Quyết định 4958/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch nâng cao năng suất, chất lượng giống vật nuôi (bò thịt, bò sữa) và thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

4958/QD-UBND,Quyết định 4958 2021,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch nâng cao năng suất giống vật nuôi Hà Nội,Kế hoạch nâng cao chất lượng giống bò thịt bò sữa Hà Nội,Nâng cao năng suất chất lượng thủy sản Hà Nội,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2021

18

Quyết định 718/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025

718/QD-UBND,Quyết định 718 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang,Phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 2025,Phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 23/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2021

19

Quyết định 2728/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt 01 quy trình nội bộ ban hành mới trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

2728/QD-UBND,Quyết định 2728 2021,Tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban cấp xã tỉnh Bến Tre,Giải quyết thủ tục đất đai của Ủy ban cấp xã tỉnh Bến Tre,Thủ tục lĩnh vực đất đai của Ủy ban cấp xã tỉnh Bến Tre,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2021

20

Quyết định 2568/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái

2568/QD-UBND,Quyết định 2568 2021,Tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục tỉnh Yên Bái,Công bố thủ tục về Giáo dục của Sở Giáo dục tỉnh Yên Bái,Thủ tục lĩnh vực Giáo dục của Ủy ban cấp huyện tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG

Ban hành: 22/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.90.49.108