Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 2395/STP-VB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 574 công văn

1

Công văn 3323/STP-KTrVB năm 2013 thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống văn bản theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3323/STP-KTrVB,Công văn 3323,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3323/STP-KTrVB V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ

Ban hành: 29/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

2

Công văn 1996/STP-PBGDPL năm 2021 về tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ban hanh

1996/STP-PBGDPL,Công văn 1996 2021,Thành phố Hà Nội,Tuyên truyền quy định trong thời gian giãn cách xã hội Hà Nội,Mức xử phạt vi phạm trong phòng chống COVID 19 Hà Nội,Vi phạm pháp luật trong phòng chống dịch COVID Hà Nội,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TƯ PHÁP

Ban hành: 24/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2021

3

Công văn 928/STP-PBGDPL năm 2020 về phối hợp triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ban hành

928/STP-PBGDPL,Công văn 928 2020,Thành phố Hà Nội,Giáo dục pháp luật về phòng chống Covid-19,Phổ biến pháp luật về phòng chống Covid-19,Hà Nội tăng cường phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2020

4

Công văn 107/STP-XDKT&TDTHPL năm 2021 về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương ban hành

107/STP-XDKT&TDTHPL,Công văn 107 2021,Tỉnh Hải Dương,Xử lý vi phạm trong phòng chống Covid-19,Hải Dương xử lý vi phạm trong chống Covid-19,Xử lý vi phạm pháp luật phòng chống Covid-19,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế UBND TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

5

Công văn 2395/TCGDNN-ĐTTX năm 2017 về rà soát đề xuất cơ sở đào tạo được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành

2395/TCGDNN-DTTX,Công văn 2395 2017,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,Hỗ trợ đầu tư,Cơ sở vật chất,Đầu tư cơ sở vật chất,Đầu tư,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

6

Công văn 448/STP-XDKT&TDTHPL năm 2020 cung cấp thông tin về quy định và nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

448/STP-XDKT&TDTHPL,Công văn 448 2020,Tỉnh An Giang,Phòng chống dịch bệnh Covid-19,Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực phòng chống Covid-19, Nghiệp vụ xử lý vi phạm liên quan đến Covid-19,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế UBND TỈNH AN GIANG SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

7

Công văn 2957/BTP-KTrVB năm 2021 về gửi kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương do Bộ Tư pháp ban hành

2957/BTP-KTrVB,Công văn 2957 2021,Bộ Tư pháp,Gửi kết quả nghiên cứu các kiến nghị của bộ ngành,Xử lý đối với các kiến nghị của địa phương,Đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2021

8

Công văn 2395/GSQL-GQ4 năm 2018 vướng mắc C/O mẫu AANZ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

2395/GSQL-GQ4,Công văn 2395 2018,Cục Giám sát quản lý về hải qu,C/O mẫu AANZ ,Vướng mắc C/O mẫu AANZ ,Hướng dẫn áp dụng C/O AANZ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

9

Công văn 2395/GSQL-GQ1 năm 2017 về nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

2395/GSQL-GQ1,Công văn 2395,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Nhập khẩu máy móc,Điều kiện nhập khẩu,Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử ,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 06/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

10

Công văn 2395/TCHQ-TXNK năm 2014 bổ sung hồ sơ khiếu nại do Tổng cục Hải quan ban hành

2395/TCHQ-TXNK,Công văn 2395,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thủ tục Tố tụng BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 2395/TCHQ-TXNK V/v bổ sung hồ sơ khiếu nại Hà

Ban hành: 11/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

11

Công văn 3091/STP-HTPL năm 2014 về thống nhất cách tính thời gian, thời hạn, thời hiệu trong xử lý vi phạm hành chính do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3091/STP-HTPL,Công văn 3091,Thành phố Hồ Chí Minh,Xử lý vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm hành chính,phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2015

12

Công văn 1480/BTP-KTrVB năm 2019 về nhập khẩu bao jumbo, màng nhựa đã qua sử dụng do Bộ Tư pháp ban hành

1480/BTP-KTrVB,Công văn 1480 2019,Bộ Tư pháp,Hàng hóa đã qua sử dụng,Nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng ,Màng nhựa,Xuất nhập khẩu BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1480/BTP-KTrVB V/v nhập khẩu

Ban hành: 26/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

13

Công văn 2395/TCHQ-TXNK về miễn thuế hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

2395/TCHQ-TXNK,Công văn 2395 2013,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế hàng nhập khẩu ,Hàng nhập khẩu,Kiện hàng gửi từ Nhật đến ,Miễn thuế hàng nhập khẩu từ Nhật,Dự án phát triển nông nghiệp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2013

14

Công văn 2395/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

2395/QLD-CL,Công văn 2395 2013,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành thuốc,Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng,Đình chỉ lưu hành Metformin Denk 500 ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 21/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

15

Công văn 1914/STP-BTTP hướng dẫn việc lập danh sách giám định viên tư pháp và người làm công tác giám định được hưởng chế độ hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh

1914/STP-BTTP,Công văn 1914,Thành phố Hồ Chí Minh,Danh sách giám định viên ,Giám định viên được hưởng chế độ hỗ trợ,Chế độ hỗ trợ,Giám định viên tư pháp,Công tác giám định ,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2012

16

Công văn 409/BTP-KTrVB năm 2018 về tài liệu hướng dẫn xây dựng kế hoạch và thực hiện hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 do Bộ Tư pháp ban hành

409/BTP-KTrVB,Công văn 409 2018,Bộ Tư pháp,Hệ thống hóa văn bản ,Công tác hệ thống hóa văn bản ,Rà soát hệ thống hóa văn bản ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/BTP-KTrVB

Ban hành: 02/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

17

Công văn 2395/TCT-CS về sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ còn tồn sau ngày 31/3/2011 do Tổng cục Thuế ban hành

2395/TCT-CS,Công văn 2395 2011,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2395/TCT-CS V/v sử dụng PXK-VCNB còn tồn sau ngày 31/3/2011

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

18

Công văn 315/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động công chứng do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

315/STP-BTTP,Công văn 315,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động công chứng ,Công chứng chứng thực ,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 315/STP-BTTP V/v

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

19

Công văn 04/STP-BTTP về vấn đề liên quan đến hoạt động chứng thực do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

04/STP-BTTP,Công văn 04,Thành phố Hồ Chí Minh,Hoạt động chứng thực,Chứng thực,Công chức chứng thực,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/STP

Ban hành: 04/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2012

20

Công văn 6244/BTP-KTrVB năm 2017 về tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 do Bộ Tư pháp ban hành

6244/BTP-KTrVB,Công văn 6244 2017,Bộ Tư pháp,Hệ thống hóa,Hệ thống hóa văn bản ,Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6244/BTP-KTrVB V/v tổ chức thực

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.224.207
server251