Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1685/TCT-CS "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 25104 công văn

1

Công văn 1685/TCT-CS năm 2017 khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp, chi nhánh của Doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/TCT-KK V/v khôi phục MST của Doanh nghiệp, chi nhánh của DN Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

2

Công văn 1685/TCT-CS về chi phí điện thoại trả cho nhân viên do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/TCT-CS V/v chi phí điện thoại trả cho nhân viên Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2012

3

Công văn 1685/TCT-KK năm 2017 về khôi phục mã số thuế của Doanh nghiệp, chi nhánh của Doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/TCT-KK V/v khôi phục MST của Doanh nghiệp, chi nhánh của DN Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 27/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

4

Công văn 1685/TCT-KK năm 2013 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT. Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2013

5

Công văn số 1685 TCT/PCCS ngày 07/06/2004 của Tổng cục thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1685 TCT/PCCS V/v thuế giá trị gia tăng đối với công trình xây dựng Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2004

Ban hành: 07/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

6

Công văn 1685/TCHQ-GSQL năm 2014 chuyển đổi loại hình nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định sang loại hình thuê mượn để phục vụ hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/TCHQ-GSQL V/v chuyển đổi loại hình NK máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định sang loại hình thuê mượn để phục vụ hợp đồng gia công

Ban hành: 20/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2014

7

Công văn 1685/TTg-KTN năm 2013 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1685/TTg-KTN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Hà Nội,

Ban hành: 18/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

8

Công văn 5922/TCT-CS năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5922/TCT-CS V/v: xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hóa đơn. Hà Nội, ngày

Ban hành: 26/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

9

Công văn 5877/TCT-CS năm 2017 về hạch toán, thu nộp giá dịch vụ thoát nước do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5877/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

10

Công văn 5876/TCT-CS năm 2017 xử phạt về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5876/TCT-CS V/v xử phạt về hóa đơn. Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa -

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

11

Công văn 5808/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn chứng từ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5808/TCT-CS V/v hóa đơn chứng từ Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương.

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

12

Công văn 5810/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5810/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Lào Cai.

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

13

Công văn 5813/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5813/TCT-CS V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

14

Công văn 5800/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5800/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần Za Hưng.

Ban hành: 20/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

15

Công văn 5753/TCT-CS năm 2017 về xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5753/TCT-CS V/v xử phạt vi phạm hành chính. Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

16

Công văn 5763/TCT-CS năm 2017 về thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua phần mềm từ nước ngoài của Công ty cổ phần Hệ thống Công nghệ và giải pháp MCS do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5763/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội. Tổng

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

17

Công văn 5678/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5678/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

18

Công văn 5675/TCT-CS năm 2017 về khai bổ sung khấu trừ thuế hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5675/TCT-CS V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

19

Công văn 5659/TCT-CS năm 2017 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5659/TCT-CS V/v hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

20

Công văn 5642/TCT-CS năm 2017 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5642/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status