Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 15692/BTC-QLG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52445 công văn

1

Công văn 12076/BTC-QLG năm 2020 về hình thức văn bản về quản lý điều hành giá do Bộ Tài chính ban hành

12076/BTC-QLG,Công văn 12076 2020,Bộ Tài chính,Hình thức văn bản về quản lý điều hành giá,Văn bản quy định các cơ chế quyết định giá,Văn bản quy định các chính sách điều chính giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2020

2

Công văn 385/BTC-QLG năm 2020 về thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành

385/BTC-QLG,Công văn 385 2020,Bộ Tài chính,Thực hiện đúng quy định pháp luật về thẩm định giá,Thẩm định giá Bộ Tài chính,Kiểm tra định kỳ doanh nghiệp thẩm định giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

3

Công văn 6303/BTC-QLG năm 2019 về điều tra chi phí sản xuất và giá thành thóc do Bộ Tài chính ban hành

6303/BTC-QLG,Công văn 6303 2019,Bộ Tài chính,Chi phí sản xuất,Chi phí sản xuất kinh doanh,Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6303/BTC-QLG

Ban hành: 04/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

4

Công văn 2679/BTC-QLG năm 2019 về áp dụng văn bản hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

2679/BTC-QLG,Công văn 2679 2019,Bộ Tài chính,Giá trị doanh nghiệp,Xác định giá trị doanh nghiệp,Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2679/BTC-QLG

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

5

Công văn 2202/BTC-QLG năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

2202/BTC-QLG,Công văn 2202 2019,Bộ Tài chính,Điều kiện đầu tư kinh doanh ,Vướng mắc triển khai ,Đầu tư kinh doanh,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2202/BTC-QLG V/v vướng mắc triển

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2019

6

Công văn 12043/BTC-QLG năm 2018 về định giá tài sản trong tố tụng hình sự do Bộ Tài chính ban hành

12043/BTC-QLG,Công văn 12043 2018,Bộ Tài chính,Tố tụng hình sự,Thủ tục tố tụng hình sự,Định giá tài sản,Trách nhiệm hình sự,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12043/BTC-QLG

Ban hành: 03/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

7

Công văn 2323/BTC-QLG về tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Tài chính ban hành

2323/BTC-QLG,Công văn 2323 2018,Bộ Tài chính,Quản lý giá,Phân cấp quản lý giá,Tăng cường công tác quản lý giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2323/BTC-QLG V/v tăng

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

8

Công văn 15259/BTC-QLG về tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

15259/BTC-QLG,Công văn 15259 2017,Bộ Tài chính,Bình ổn thị trường,Bình ổn thị trường Tết Nguyên đán,Kiểm soát giá cả,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15259/BTC-QLG

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

9

Công văn 8408/BTC-QLG năm 2017 hướng dẫn việc tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Bộ Tài chính ban hành

8408/BTC-QLG,Công văn 8408 2017,Bộ Tài chính,Xử lý rác thải sinh hoạt,Từ rác thải sinh hoạt ,Giá dịch vụ,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8408/BTC-QLG

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

10

Công văn 7420/BTC-QLG năm 2017 về tình hình thực hiện Nghị định 149/2016/NĐ-CP đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá do Bộ Tài chính ban hành

7420/BTC-QLG,Công văn 7420 2017,Bộ Tài chính,Chuyển phí sang giá ,Cơ chế giá,Sản phẩm dịch vụ ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7420/BTC-QLG Về tình

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

11

Công văn 2857/BTC-QLG năm 2017 xây dựng, ban hành khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành

2857/BTC-QLG,Công văn 2857 2017,Bộ Tài chính,Bán đấu giá tài sản,Đấu giá tài sản,Chi phí dịch vụ đấu giá ,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2857/BTC-QLG V/v xây

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

12

Công văn 18254/BTC-QLG năm 2016 thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành

18254/BTC-QLG,Công văn 18254 2016,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn thẩm định giá,Thẩm định giá tài sản ,Tổ chức thẩm định giá,Thẩm định giá,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

13

Công văn 17559/BTC-QLG năm 2016 triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

17559/BTC-QLG,Công văn 17559 2016,Bộ Tài chính,Quản lý giá,Chế độ quản lý giá,Cơ chế quản lý giá,Tăng cường công tác quản lý giá,Bình ổn giá,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

14

Công văn 16559/BTC-QLG năm 2016 tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát do Bộ Tài chính ban hành

16559/BTC-QLG,Công văn 16559 2016,Bộ Tài chính,Bình ổn thị trường,Công tác quản lý bình ổn giá ,Kiềm chế lạm phát,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16559/BTC-QLG V/v tiếp tục tăng

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

15

Công văn 16364/BTC-QLG năm 2016 triển khai Nghị định 149/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

16364/BTC-QLG,Công văn 16364 2016,Bộ Tài chính,Cơ chế điều hành giá,Ban chỉ đạo điều hành giá ,Triển khai Nghị định ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16364/BTC-QLG V/v

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

16

Công văn 13374/BTC-QLG năm 2016 triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá do Bộ Tài chính ban hành

13374/BTC-QLG,Công văn 13374 2016,Bộ Tài chính,Triển khai Luật phí lệ phí,Cơ chế phí,Giá thị trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13374/BTC-QLG V/v triển

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

17

Công văn 13373/BTC-QLG năm 2016 triển khai Luật phí và lệ phí đối với dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá do Bộ Tài chính ban hành

13373/BTC-QLG,Công văn 13373 2016,Bộ Tài chính,Luật phí và lệ phí,Luật phí và lệ phí 2015,Chuyển từ phí sang cơ chế thị trường ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13373/BTC-QLG

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2016

18

Công văn 2316/BTC-QLG năm 2016 tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn do Bộ Tài chính ban hành

2316/BTC-QLG,Công văn 2316 2016,Bộ Tài chính,Bảng giá cước vận tải,Cước vận tải đường bộ,Giá cước vận tải ,Giá cước vận tải đường bộ,Quản lý giá cước vận tải,Thương mại,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

19

Công văn 123/BTC-QLG năm 2016 tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô do Bộ Tài chính ban hành

123/BTC-QLG,Công văn 123 2016,Bộ Tài chính,Giá cước vận tải bằng ô tô,Quản lý giá cước,Giá cước vận tải ô tô,Giá cước vận chuyển,Giá cước vận tải hàng hóa,Giá cước vận tải ,Giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ,Giá cước vận tải hàng hoá bằng ôtô,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2016

20

Công văn 18998/BTC-QLG năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn do Bộ Tài Chính ban hành

18998/BTC-QLG,Công văn 18998 2015,Bộ Tài chính,Giá cước vận tải ,Quản lý giá cước vận tải,Cơ chế quản lý giá,Tăng cường quản lý,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103