Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 15692/BTC-QLG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46198 công văn

1

Công văn 2323/BTC-QLG về tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2323/BTC-QLG V/v tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 01/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

2

Công văn 15259/BTC-QLG về tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15259/BTC-QLG V/v tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2017

3

Công văn 7420/BTC-QLG năm 2017 về tình hình thực hiện Nghị định 149/2016/NĐ-CP đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7420/BTC-QLG Về tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ đối với sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

4

Công văn 2857/BTC-QLG năm 2017 xây dựng, ban hành khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2857/BTC-QLG V/v xây dựng, ban hành khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản Hà Nội, ngày 03 tháng 3

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2017

5

Công văn 18254/BTC-QLG năm 2016 thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18254/BTC-QLG V/v thực hiện đúng các quy định pháp luật về thẩm định giá Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 23/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

6

Công văn 17559/BTC-QLG năm 2016 triển khai Thông tư 233/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17559/BTC-QLG V/v triển khai Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2016

7

Công văn 16559/BTC-QLG năm 2016 tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16559/BTC-QLG V/v tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

8

Công văn 16364/BTC-QLG năm 2016 triển khai Nghị định 149/2016/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16364/BTC-QLG V/v triển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Ban hành: 15/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2016

9

Công văn 13374/BTC-QLG năm 2016 triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13374/BTC-QLG V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá Hà

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

10

Công văn 13373/BTC-QLG năm 2016 triển khai Luật phí và lệ phí đối với dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13373/BTC-QLG V/v triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá.

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2016

11

Công văn 2316/BTC-QLG năm 2016 tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2316/BTC-QLG V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016   Kính gửi: Bộ

Ban hành: 19/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2016

12

Công văn 123/BTC-QLG năm 2016 tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123 /BTC-QLG V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 05/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2016

13

Công văn 18998/BTC-QLG năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn do Bộ Tài Chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18998/BTC-QLG V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải trên địa bàn Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2015 Kính

Ban hành: 21/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2016

14

Công văn 17444/BTC-QLG năm 2015 về tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17444/BTC-QLG V/v Tỷ giá ngoại tệ để tính giá cơ sở Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: Bộ Công Thương

Ban hành: 24/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2015

15

Công văn 11707/BTC-QLG năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11707/BTC-QLG V/v tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 25/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

16

Công văn 11198/BTC-QLG năm 2015 về tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11198/BTC-QLG V/v tiếp tục tăng cường quản lý, bình ổn giá trên địa bàn Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2015 Kính gửi: Sở Tài chính

Ban hành: 14/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2015

17

Công văn 9494/BTC-QLG công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2015 do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9494/BTC-QLG V/v công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu 2015 Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015   Kính gửi:

Ban hành: 14/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

18

Công văn 6959/BTC-QLG năm 2015 về tuân thủ Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6959/BTC-QLG V/v tuân thủ Hệ thống Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 26/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2015

19

Công văn 6230/BTC-QLG năm 2015 về hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6230/BTC-QLG V/v hướng dẫn thực hiện bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 14/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

20

Công văn 3315/BTC-QLG năm 2015 về tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3315/BTC-QLG V/v: tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân

Ban hành: 16/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status