Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 13/2004/CT-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 22903 văn bản

1

Chỉ thị 13/2004/CT-UB về tổng kiểm tra hộ khẩu, nhân khẩu và chấn chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu, nhân khẩu trên địa bàn tỉnh Bến Tre ban hành

13/2004/CT-UB,Chỉ thị 13,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2004/CT-UB Bến Tre, ngày 29 tháng 9 năm 2004 CHỈ THỊ

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2014

2

Chỉ thị 13/2004/CT-UB về tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông do Tỉnh Lào Cai ban hành

13/2004/CT-UB,Chỉ thị 13 2004,Tỉnh Lào Cai,Công nghệ thông tin UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2004/CT-UB Lào Cai, ngày 01 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 01/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

3

Chỉ thị 13/2004/CT-UB về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Yên Bái ban hành

13/2004/CT-UB Yên Bái, ngày 26 tháng 7 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Trong thời gian qua, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tốt, từng bước đi vào nề nếp. Các văn bản

Ban hành: 26/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

4

Chỉ thị 13/2004/CT-UB về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng“Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường và ngày Môi trường Thế giới 5/6” trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

13/2004/CT-UB,Chỉ thị 13,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2004/CT-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN

Ban hành: 20/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

5

Chỉ thị 13/2004/CT-UB về hưởng ứng "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn Hà Nội từ 15/4 – 15/5/2004 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

13/2004/CT-UB,Chỉ thị 13,Thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 13/2004/CT-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2004 CHỈ THỊ VỀ VIỆC HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT

Ban hành: 12/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

6

Chỉ thị 13/CT-BYT năm 2019 về tăng cường hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực và khoa gây mê hồi sức trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành

13/CT-BYT,Chỉ thị 13 2019,Bộ Y tế,Phòng chống nhiễm khuẩn,Kiểm soát nhiễm khuẩn,Cơ sở khám chữa bệnh,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-BYT Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2019

7

Chỉ thị 13/CT-UB năm 2005 tăng cường công tác quản lý, chống thất thu ngân sách đối với các đơn vị xây dựng cơ bản ngoại tỉnh Thừa Thiên Huế

13/CT-UB,Chỉ thị 13 2005,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kiểm tra chống thất thu ngân sách,Xây dựng cơ bản,Đơn vị xây dựng cơ bản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2014

8

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Hòa Bình,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Hòa Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 04/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

9

Quyết định 13/2004/QĐ-UB quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

13/2004/QD-UB,Quyết định 13 2004,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2004/QĐ-UB Lai Châu, ngày 03 tháng 6 năm

Ban hành: 03/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2018

10

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Bình ban hành

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Quảng Bình,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Quảng Bình, ngày 23 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 23/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

11

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 9

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

12

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Hải Dương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Hải Dương, ngày 12 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2019

13

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

13/CT-UBND,Chỉ thị 13,Tỉnh Quảng Trị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Quảng Trị, ngày 11 tháng 09 năm 2019

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2019

14

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do thành phố Hà Nội ban hành

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Thành phố Hà Nội,Kế hoạch đầu tư công trung hạn,Đầu tư công ,Lập kế hoạch đầu tư ,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2019

15

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật phân lô bán đấu giá nền đất ở trên địa bàn tỉnh Phú Yên

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Phú Yên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Phú Yên, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2019

16

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục do tỉnh Thái Nguyên ban hành

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Thái Nguyên,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Thái Nguyên, ngày 30 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2019

17

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Sơn La,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

18

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Định

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Bình Định,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Bình Định, ngày 28 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2019

19

Quyết định 13/2004/QĐ-UB về đổi tên Ban Tổ chức chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

13/2004/QD-UB,Quyết định 13 2004,Tỉnh Hưng Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2004/QĐ-UB Hưng Yên, ngày 05 tháng 03 năm 2004

Ban hành: 05/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

20

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 do tỉnh Lào Cai ban hành

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Lào Cai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Lào Cai, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179