Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/CT-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26293 văn bản

1

Chỉ thị 09/CT-TTg về giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2019,Thủ tướng Chính phủ,Sản xuất kinh doanh,Tháo gỡ khó khăn,Tăng trưởng kinh tế ,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-TTg

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

2

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2018 về nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tình trạng lô hàng thủy sản Việt Nam bị nước ngoài cảnh báo, trả về do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2018 CHỈ THỊ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CÁC LÔ HÀNG THỦY SẢN VIỆT NAM BỊ NƯỚC NGOÀI CẢNH BÁO, TRẢ VỀ Ngành thủy sản của Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc trong 20 năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản đã tăng trưởng

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2018

3

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2017 về tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09,Thủ tướng Chính phủ,Dân quân tự vệ,Luật dân quân tự vệ,Lực lượng dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-TTg

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2017

4

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2016 triển khai biện pháp cấp bách ứng phó xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 09/CT-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2016 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH ỨNG PHÓ XÂM NHẬP MẶN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Do ảnh hưởng của El Nino mạnh và kéo dài nhất trong lịch sử, năm 2015 mùa mưa ở Đồng bằng sông Cửu Long kết thúc sớm, tổng lượng mưa thiếu hụt nhiều so với

Ban hành: 12/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

5

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2015 về đẩy mạnh thực hiện giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2015,Thủ tướng Chính phủ,Khu chế xuất,Khu công nghiệp,Trường lớp mầm non,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 05

Ban hành: 22/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

6

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2014 thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2014 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 210/2013/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2013 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ngày 19 tháng 12 năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách

Ban hành: 25/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

7

Chỉ thị 09/CT-TTg tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 09/CT-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2013 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Trong những tháng đầu năm 2013, các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực chủ động triển khai quyết liệt các giải pháp ổn

Ban hành: 24/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

8

Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2012 về tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

09/CT-TTg,Chỉ thị 09 2012,Thủ tướng Chính phủ,Quản lý Nhà nước,Công tác điều ước quốc tế,Công tác thỏa thuận quốc tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/CT-TTg Hà Nội,

Ban hành: 05/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2012

9

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Công tác quản lý nhà nước về hộ tịch Vĩnh Phúc,Quản lý nhà nước về hộ tịch tỉnh Vĩnh Phúc,Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hộ tịch,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

10

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do thành phố Hà Nội ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/CT-UBND Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH TRONG ĐIỀU KIỆN ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

11

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch đô thị; quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Quảng Ninh,Quản lý trật tự xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt,Chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch đô thị Quảng Ninh,Chấn chỉnh công tác lập quy hoạch đô thị tỉnh Quảng Ninh,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 01/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2020

12

Chỉ thị 09/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Cao Bằng,Công tác quản lý bảo vệ rừng Cao Bằng,Phòng cháy và chữa cháy rừng Cao Bằng,Bảo vệ rừng phòng cháy và chữa cháy rừng 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

13

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 do tỉnh Gia Lai ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Gia Lai,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 2025 Gia Lai,Tình hình kinh tế xã hội Gia Lai,Phân công xây dựng kinh tế xã hội Gia Lai,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

14

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Định khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Bình Định,Đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trở lại,Đảm bảo an toàn sinh viên đi học trở lại,Phòng chống Covid-19 khi học sinh đi học trở lại,Giáo dục,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

15

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Bắc Giang,Quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng,Quản lý khoáng sản làm vật liệu xây dựng Bắc Giang,Quản lý hoạt động khoáng sản Bắc Giang,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2020

16

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tăng cường giải pháp điều hành chi chặt chẽ, phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thu ngân sách địa phương Huế,Chi phù hợp với khả năng thu ngân sách địa phương,Điều hành chi chặt chẽ phù hợp với khả năng thu ngân sách,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2020

17

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

09/CT-UBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Phòng chống dịch Covid-19 Ninh Thuận,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ,Phòng chống dịch Covid-19 tình hình mới,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

18

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do tỉnh Đồng Nai ban hành

--------------- Số: 09/CT-UBND Đồng Nai, ngày 31 tháng 3 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Chủ

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

19

Chỉ thị 09/CT-CTUBND năm 2020 về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 do tỉnh Hưng Yên ban hành

09/CT-CTUBND,Chỉ thị 09 2020,Tỉnh Hưng Yên,Phòng chống dịch Covid-19 Hưng Yên,Biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 ,Cách ly toàn xã hội chống Covid-19,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

20

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệu, đồng bộ giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm do tỉnh Thái Bình ban hành

thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 09/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 1. Các sở, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt,

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.167.166