Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 09/2013/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32788 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 18

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

2

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Đồng Xoài, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2014

3

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 142/2008/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Phú Thọ,Chế độ chính sách hỗ trợ ,Hợp tác xã,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

4

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 05/2011/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Khánh Hòa,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Khánh

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2014

5

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về cho ý kiến bảng giá đất năm 2014 của thành phố Cần Thơ

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Thành phố Cần Thơ,Thương mại,Bất động sản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 11

Ban hành: 11/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

6

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2014 do tỉnh Hà Nam ban hành

09/2013/NQ-HĐND Hà Nam, ngày 10 tháng 12 năm 2013 NGHỊ QUYẾT VỀ GIAO BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2014 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ BẢY (Ngày 09/12 - 10/12/2013) Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2014

7

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND chính sách để tạo nguồn vốn đẩy mạnh phát triển thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2015

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Ninh Bình,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Ninh Bình, ngày 14

Ban hành: 14/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2013

8

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 27/2011/NQ-HĐND về Đề án chuyển đổi trường mầm non bán công, dân lập sang loại hình công lập và công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính do tỉnh Bình Định ban hành

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Bình Định,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Bình Định, ngày 26 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 26/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2013

9

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố Hải Phòng đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Thành phố Hải Phòng,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Thành phố Hải Phòng,

Ban hành: 25/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2015

10

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Bạc Liêu,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Bạc Liêu,

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

11

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố do tỉnh Yên Bái ban hành

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Yên Bái,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Yên

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

12

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Giáo dục,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2013

13

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND phê chuẩn chế độ hỗ trợ đối với công, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

09/2013/NQ-HĐND Bà Rịa, ngày 18 tháng 7 năm 2013 NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU KHÓA V, KỲ HỌP THỨ SÁU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

14

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Hà Nội

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09,Thành phố Hà Nội,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

15

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Tuyên Quang,

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

16

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND quy định mức chi cụ thể cho công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Thành

Ban hành: 13/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2013

17

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh An Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND An Giang, ngày 12 tháng 07

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2013

18

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND phê chuẩn mức chi trong sử dụng nguồn vốn hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do tỉnh Trà Vinh ban hành

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

19

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP do tỉnh Bến Tre ban hành

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Bến Tre,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

20

Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sóc Trăng năm 2013

09/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 09 2013,Tỉnh Sóc Trăng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NQ-HĐND Sóc Trăng, ngày 10 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159