Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 01/01/2020-31/12/2020: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 82938 công văn

1

Công văn 8879/VPCP-KSTT năm 2020 về đẩy mạnh triển khai Nghị định 09/2020/NĐ-CP và Thông tư 01/2020/TT-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành

thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, bảo đảm triển khai các chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Chính phủ khi Thông tư số 01/2020/TT-VPCP có hiệu lực thi hành (ngày 15 tháng 12 năm 2020), Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ngân hàng Chính

Ban hành: 24/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

2

Công văn 01/CV-HĐPHPBGDPL năm 2020 về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố Hà Nội ban hành

01/CV-HDPHPBGDPL,Công văn 01 2020,Thành phố Hà Nội,Giáo dục pháp luật liên quan đến dịch COVID-19,Hà Nội phổ biến pháp luật liên quan đến COVID-19,Đẩy mạnh giáo dục pháp luật về COVID-19,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ -------

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2020

3

Công văn 2618/BHXH-QLT năm 2019 về cấp thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

BHYT học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019 -2020 trước ngày 31/12/2019. Trường hợp lập Danh sách tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) không kịp do số lượng HSSV tham gia lớn thì cơ sở giáo dục và đào tạo nộp tiền trước ngày 31/12/2019 và nộp hồ sơ trong tháng 01/2020 để thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020. - Đối với các đối tượng do

Ban hành: 13/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

4

Công văn 4574/BXD-KHCN năm 2020 về hướng dẫn QCVN 01:2019/BXD do Bộ Xây dựng ban hành

4574/BXD-KHCN,Công văn 4574 2020,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn QCVN 01:2019/BXD,Quy chuẩn về mật độ xây dựng thuần,Công tác cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

5

Công văn 01/CV-UBQGNCT về triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020 do Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam ban hành

01/CV-UBQGNCT,Công văn 01 2020,Ủy ban Quốc gia về người cao t,Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam,Triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi,Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

6

Công văn 3557/UBND-TP năm 2020 về đính chính sai sót tại Quyết định 01/2020/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3557/UBND-TP,Công văn 3557 2020,Thành phố Hồ Chí Minh,Đính chính Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Quận 7,Đính chính sai sót Quyết định 01/2020/QĐ-UBND,Ban hành Quy chế tổ chức Phòng Lao động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

7

Công văn 3339/NHNN-TTGSNH năm 2020 về giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

01. Trình tự, thủ tục thực hiện miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ thực hiện theo quy định nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNg, đảm bảo phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư 01. 6. Về xác định nhóm nợ được giữ nguyên Câu 12 Việc quy định giữ nguyên nhóm nợ tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/01/2020 là chưa hợp

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

8

Công văn 2020/TCHQ-TXNK năm 2019 về miễn thuế xuất nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 2020/TCHQ-TXNK V/v miễn thuế xuất nhập khẩu Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Trả lời công văn số 1873/HQTH-NV ngày 17/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa báo cáo vướng mắc nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ hoạt động sản xuất của Dự án

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2019

9

Công văn 3595/LĐTBXH-BHXH năm 2020 về hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3595/LĐTBXH-BHXH V/v hướng dẫn tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trước ngày 01/01/1995 Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2020 Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt

Ban hành: 18/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

10

Công văn 2020/TCHQ-GSQL năm 2018 về hủy tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

2020/TCHQ-GSQL,Công văn 2020 2018,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu tại chỗ,Tờ khai hàng hóa BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2020/TCHQ-GSQL V/v hủy

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2018

11

Công văn 01/BXD-KTXD năm 2018 về báo cáo thực trạng áp dụng chế độ phụ cấp không ổn định sản xuất do Bộ Xây dựng ban hành

Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1759/BXD-KTXD ngày 01/8/2017 và văn bản số 2603/BXD-KTXD ngày 01/11/2017 kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc áp dụng phụ cấp không ổn định sản xuất vào đơn giá nhân công xây dựng các dự án sử dụng vốn nhà nước (pho to kèm theo). Ngày 25/12/2017, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 13667/VPCP- KGVX của Văn

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2018

12

Công văn 01/BXD-PTĐT năm 2018 về hướng dẫn vấn đề liên quan đến quy trình, thủ tục đầu tư dự án nhà ở, phát triển đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

01/BXD-PTDT,Công văn 01 2018,Bộ Xây dựng,Dự án nhà ở,Triển khai dự án nhà ở,Đầu tư phát triển đô thị,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/BXD-PTĐT V/v hướng dẫn một số vấn đề

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

13

Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

01/GD-TANDTC,Công văn 01 2018,Tòa án nhân dân tối cao,Đào tạo nghiệp vụ ,Nghiệp vụ,Vướng mắc nghiệp vụ ,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/GĐ-TANDTC Hà

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2018

14

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 An Giang, ngày 02 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Ban Công tác đại biểu – UBTVQH; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài chính;

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

15

Công văn 01/TXNK-CST năm 2018 về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dư thừa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

nhận được công văn số 01-17/XLNPL-XNK ngày 15/12/2017 của Công ty TNHH POU HUNG VIỆT NAM về vướng mắc liên quan đến chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện dư thừa đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau: 1. Đối với vướng mắc liên quan đến nguyên phụ liệu, thành phẩm, sản phẩm dở

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2018

16

Công văn 100/TANDTC-HTQT năm 2020 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

100/TANDTC-HTQT,Công văn 100 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Phối hợp thực hiện hoạt động tố tụng ở nước ngoài,Thực hiện hoạt động tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

17

Công văn 5286/BTNMT-ĐCKS năm 2017 về cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 01/7/2011 đến 31/12/2013 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 5286/BTNMT-ĐCKS V/v cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 01/7/2011 đến 31/12/2013 Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện quy định

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

18

Công văn 2781/BHXH-QLT năm 2019 về hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 2781/BHXH-QLT V/v hướng dẫn thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ ngày 01/01/2020 TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ Nghị

Ban hành: 29/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

19

Công văn 587/TCHQ-GSQL năm 2020 triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona do Tổng cục Hải quan ban hành

587/TCHQ-GSQL V/v triển khai Chỉ thị 01/CT-BTC về phòng chống dịch cúm Corona Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

20

Công văn 3662/CT-TTHT năm 2020 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số: 3662/CT-TTHT V/v sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Công ty TNHH Dịch vụ vận tải và XNK Đức An Mã số thuế: 0108934238; Địa chỉ: Đội 2, Thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Trả lời công văn số 03-CV/2019 của Công ty TNHH

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.184.78