Tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

tự nguyện áp dụng pp khấu trừ thuế

Hình từ Internet

02 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi tắt là GTGT), đó là:

- Phương pháp tính trực tiếp, bao gồm: tính bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu và tính bằng GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT (chỉ áp dụng với hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý).

- Phương pháp khấu trừ thuế.

1. Áp dụng phương pháp khấu trừ:

Các công ty TNHH 2 thành viên trở lên mới thành lập thì thuộc đối tượng áp dụng phương pháp trực tiếp tính bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu; Tuy nhiên, nếu thuộc các trường hợp sau đây thì doanh nghiệp có thể tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:

1.1. Công ty mới thành lập từ dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Công ty mới thành lập có thực hiện đầu tư theo dự án đầu tư được cấp thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Công ty, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của công ty ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

1.2. Công ty mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh.

Ngoài ra, đối với các công ty đã hoạt động được một thời gian là đối tượng phải áp dụng phương pháp trực tiếp thì cũng có thể đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế nếu thuộc các đối tượng sau:

- Công ty đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT dưới một tỷ đồng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định. 

- Công ty nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ. 

Trước đây, để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; thì, trước thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý đầu tiên, công ty phải nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (Mẫu 06/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC -  thường hay được gọi là Mẫu 06/GTGT) đến Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

2. Thay đổi hồ sơ đăng ký tự nguyện áp dụng thuế

Nhưng hiện nay (kể từ ngày 05.11.2017), công ty TNHH 2 thành viên trở lên thuộc các trường hợp nêu trên sẽ không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ nữa.

Thay vào đó, cơ quan thuế quản lý trực tiếp sẽ căn cứ vào loại tờ khai thuế GTGT mà công ty nộp ở kỳ khai thuế GTGT quý đầu tiên để xác định doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế nào; cụ thể:

- Áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, thì công ty sử dụng Tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT ; hoặc, Tờ khai thuế GTGT số 02/GTGT nếu có dự án đầu tư.

- Vẫn áp dụng phương pháp tính trực tiếp, thì công ty sử dụng Tờ khai thuế GTGT số 04/GTGT; hoặc, Tờ khai thuế GTGT số 03/GTGT nếu có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Lưu ý:

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không phải nộp kèm các hồ sơ, giấy tờ chứng minh bên mình thuộc các đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế; mà thay vào đó, phải lưu giữ và xuất trình cho Cơ quan Thuế khi có yêu cầu.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên nếu có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý; thì, phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp trực tiếp tính bằng GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

1,179
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: