>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Trả lương cho người lao động khi phải ngừng việc trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

Trong trường hợp người lao động phải ngừng việc, công ty cổ phần cần phải xác định nguyên nhân của ngừng việc đó là do lỗi của bên nào (do chính công ty cổ phần, do người lao động hay do lý do khách quan khác) để xác định đến việc có trả lương ngừng việc hay không.

Có 03 trường hợp người lao động phải ngừng việc, cách trả lương trong 03 trường hợp này được tính như sau:

1. Ngừng việc do lỗi của công ty cổ phần

Công ty phải trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động trong trường hợp người lao động phải ngừng việc do lỗi của công ty.

 

 

 

 

 

 

2. Ngừng việc do lỗi của người lao động

Trường hợp này, công ty không phải trả lương cho người lao động có lỗi, những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

3. Ngừng việc vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của công ty cổ phần hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Ví dụ: A là công nhân cho công ty cổ phần B. Thời gian gần đây do biến động thị trường, hàng sản xuất ra tiêu thụ không được nên công ty cổ phần B cho A nghỉ 02 ngày/tuần.

Tình huống này rơi vào trường hợp 03 nêu trên, nguyên nhân làm cho A ngừng việc không phải do lỗi của bên nào. Bởi: công ty cổ phần B gặp khó khăn về vấn đề kinh tế (hàng sản xuất ra không tiêu thụ được) nên công ty cổ phần B mới cho A nghỉ 02 ngày /tuần.

Như vậy, tiền ngừng việc lúc này mà công ty cổ phần B phải trả cho A là do hai bên tự thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Lưu ý: Trường hợp người lao động ngừng việc mà vẫn được hưởng tiền lương thì công ty cổ phần ngoài việc phải trả tiền lương ngừng việc cho người lao động, còn phải có trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo mức tiền lương người lao động được hưởng trong thời gian ngừng việc.

Nếu công ty cổ phần không trả hoặc trả không đủ tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính như sau:

STT

Mức vi phạm

Mức phạt

1

Từ 01 người đến 10 người lao động

Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

2

Từ 11 người đến 50 người lao động

Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

3

Từ 51 người đến 100 người lao động

Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

4

Từ 101 người đến 300 người lao động

Từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

5

Từ 301 người lao động trở lên

Từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

15,138
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: