Nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng trong Công ty Cổ Phần

Hiện nay, có 02 phương pháp tính thuế GTGT đó là phương pháp tính thuế trực tiếp và phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ. Theo đó, hồ sơ khai thuế sẽ khác nhau đối với từng phương pháp.

Khi công ty cổ phần khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cần chuẩn bị hồ sơ sau:

1. Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu

Dù là công ty cổ phần thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý hoặc theo từng lần phát sinh bằng phương pháp trực tiếp trên doanh thu thì đều phải chuẩn bị:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo Mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

hồ sơ khai thuế gtgt

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

2. Phương pháp tính thuế trực tiếp trên thuế GTGT

Đối tượng khai thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp trên GTGT là các công ty cổ phần có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Hồ sơ khai thuế GTGT đối với các công ty cổ phần này là Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 03/GTGT ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Hồ sơ khai thuế GTGT tháng, quý áp dụng phương pháp khấu trừ thuế là:

- Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

Bên cạnh đó, đối với các công ty cổ phần có hoạt động kinh doanh xổ số điện toán thì còn phải bổ sung thêm:

- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động kinh doanh xổ số điện toán theo Mẫu số 01-3/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Đối với các công ty cổ phần có hoạt động chuyển nhượng bất động sản hoặc hoạt động xây dựng:

Tờ khai thuế giá trị gia tăng (theo mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Đối với đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh là cơ sở sản xuất:

- Tờ khai thuế GTGT (theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

- Bảng phân bổ thuế giá trị gia tăng phải nộp cho địa phương nơi được hưởng nguồn thu (trừ hoạt động sản xuất thủy điện, hoạt động kinh doanh xổ số điện toán) theo mẫu số 01-6/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Đối với nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh:

- Tờ khai thuế GTGT (theo Mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC);

- Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện theo Mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Thời gian nộp hồ sơ khai thuế:

 

Khai thuế theo tháng

Khai thuế theo Quý

Khai thuế theo từng lần phát sinh

Thời hạn nộp chậm nhất

Ngày 20 của tháng sau

Ngày cuối cùng của tháng đầu tiên quý sau.

Ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế GTGT.

Nơi thực hiện: cơ quan thuế quản lý nơi công ty đóng trụ sở chính.

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán độc lập thì tự thực hiện kê khai tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi sản xuất kinh doanh.

Trường hợp cơ sở sản xuất kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc thì công ty cổ phần sẽ thực hiện kê khai thuế cho cơ sở sản xuất kinh doanh đó tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp nơi công ty đóng trụ sở.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

4,644
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: