>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Lập hóa đơn khi dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động trong Công ty Cổ Phần

lập hóa đơn khi dùng cho, biếu, tặng

Hình từ Internet

Công ty cổ phẩn phải lập hóa đơn cho cả các trường hợp dùng hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng, trao đổi hay trả lương cho người lao động (bao gồm hàng hóa, dịch vụ mua ngoài hoặc do công ty tự sản xuất, cung ứng).

Đối với các công ty cổ phần khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì việc lập hóa đơn trong trường hợp này được thực hiện như sau:

Khi xuất hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hay hóa đơn bán hàng) như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng với giá tính thuế GTGT (đơn giá) là giá bán chưa bao gồm thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Ví dụ: Công ty cổ phần A sản xuất quạt máy, dùng 20 sản phẩm quạt để trao đổi với đơn vị B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 300.000 đồng/chiếc. Giá tính thuế GTGT đối với số quạt máy dùng để trao đổi là 20 x 300.000 đồng = 6.000.000 đồng.

Lưu ý:

Riêng biếu, tặng giấy mời (trên giấy mời ghi rõ không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì:

- Giá tính thuế đối với giấy mời biếu, tặng được xác định bằng không (0).

- Công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật tự xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng giấy mời, danh sách tổ chức, cá nhân mà công ty mang biếu, tặng giấy mời trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao.

- Trường hợp công ty có hành vi gian lận vẫn thu tiền đối với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ví dụ: Công ty cổ phần C được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức buổi biểu diễn ca nhạc, ngoài số vé in để bán thu tiền cho khán giả, công ty có in một số giấy mời để biếu, tặng không thu tiền để mời một số đại biểu đến tham dự đêm nhạc và có lập danh sách các đại biểu nhận vé mời. Khi khai thuế GTGT, giá tính thuế đối với số giấy mời biếu, tặng được xác định bằng không (0).

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

5,415
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: