Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện trong Công ty Cổ Phần

Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp nước ngoài được chấm dứt trong những trường hợp sau đây:

- Theo đề nghị của doanh nghiệp nước ngoài.

- Khi doanh nghiệp nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.

- Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà doanh nghiệp nước ngoài không đề nghị gia hạn. (Tham khảo công việc: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)

- Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.

- Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

- Doanh nghiệp nước ngoài, Văn phòng đại diện không còn đáp ứng một trong những điều kiện được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện. (Tham khảo công việc: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện)

Khi chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, doanh nghiệp nước ngoài phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Thành phần hồ sơ :

1. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện (theo mẫu TB ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT) do đại điện có thẩm quyền của doanh nghiệp nước ngoài ký, trừ trường hợp bị thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện theo quy định.

2. Bản sao văn bản của cơ quan cấp giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (khi hết thời gian hoạt động theo Giấy phép mà không được đồng ý gia hạn) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp bị thu hồi giấy phép theo quy định).

3. Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;

4. Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;

5. Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.

Trong trường hợp Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý để chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác thì hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện chỉ bao gồm tài liệu số 1 và 5.

Doanh nghiệp nước ngoài và người đứng đầu Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.

Nơi nộp hồ sơ: Sở Công Thương nơi dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện.

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài đặt Văn phòng đại diện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao thì nộp hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (Ban quản lý).

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của mình về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.

Ngoài ra, bên cạnh việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện thì doanh nghiệp nước ngoài, văn phòng đại diện phải niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động tại trụ sở của văn phòng đại diện và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc Chi nhánh do doanh nghiệp nước ngoài thực hiện.

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

890