Tra cứu 203/QĐ-TTg

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 203/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-6 trong 6 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

203/QD-TTg,Quyết định 203 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 203 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 203 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2024,QĐ 203 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 203 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2024,QĐ 203 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 203 năm 2024 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 203/QD-TTg ngày 28/02/2024,Quyết định

Ban hành: 28/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2024

2

Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ủy ban chỉ đạo quốc gia thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

203/QD-TTg,Quyết định 203 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 203 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 203 Thủ tướng Chính phủ ban hành 2020,QĐ 203 Thủ tướng Chính phủ còn hiệu lực,QĐ 203 Thủ tướng Chính phủ áp dụng 2020,QĐ 203 Thủ tướng Chính phủ mới nhất,QĐ số 203 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ,Quyết định 203/QD-TTg ngày 06/02/2020,Quyết định

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

3

Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2016 phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, hoàn thành mục tiêu của Chương trình 135 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 203/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃ BIÊN GIỚI, XÃ AN TOÀN KHU, HOÀN THÀNH MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH 135 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Quyết

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

4

Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

203/QD-TTg,Quyết định 203 2014,Thủ tướng Chính phủ,Thương mại,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 203/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

5

Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Trà Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

---------------- Số: 203/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA VẬT THỂ, PHI VẬT THỂ CỦA TRÀ THÁI NGUYÊN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật di sản văn hóa

Ban hành: 22/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2013

6

Quyết định 203/QĐ-TTg năm 2008 về việc Ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

203/QD-TTg,Quyết định 203 2008,Thủ tướng Chính phủ,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thôi giữ chức vụ,Thôi chức Thứ trưởng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 203/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20

Ban hành: 20/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!