Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 1362/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31945 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1362/TTg-PL năm 2017 về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ

1362/TTg-PL,Công văn 1362 2017,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật,Ban hành văn bản quy phạm pháp luật,Xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2017

2

Công văn 1362/TTg-QHQT gia hạn Hiệp định tín dụng phát triển Dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1362/TTg-QHQT,Công văn 1362,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn Hiệp định,Hiệp định tín dụng phát triển,Vay vốn Ngân hàng Thế giới,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1362/TTg-QHQT V/v gia

Ban hành: 06/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2010

3

Công văn số 1362/TTg-KTN về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1362/TTg-KTN,Công văn 1362 2009,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 1362/TTg-KTN V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch các KCN tỉnh Lâm

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2009

4

Công văn số 1362/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án HTKT "Hỗ trợ hòa hợp đô thị và môi trường cho dự án Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Nhổn-ga Hà Nội" do Pháp tài trợ do Thủ tướng chính phủ ban hành.

1362/TTg-QHQT, Công văn 1362, Thủ tướng Chính phủ, Đầu tư, Xây dựng- Đô thị, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên- Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 1362/TTg-QHQT V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT "Hỗ trợ hòa hợp

Ban hành: 21/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2007

5

Công văn 1362/TCHQ-GSQL năm 2022 về tăng cường công tác kiểm tra đối với mặt hàng sorbitol do Tổng cục Hải quan ban hành

1362/TCHQ-GSQL,Công văn 1362 2022,Tổng cục Hải quan,Tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng sorbitol,Tăng cường công tác kiểm tra đối với sorbitol,Tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng sorbitol,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2022

6

Công văn 1362/BGTVT-TC năm 2022 triển khai hệ thống Phần mềm thuộc Dự án “Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công” và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

1362/BGTVT-TC,Công văn 1362 2022,Bộ Giao thông vận tải,Báo cáo tình hình sử dụng tài sản công 2021,Báo cáo tình hình quản lý tài sản công 2021,Triển khai cơ sở dữ liệu về tài sản công,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2022

7

Công văn 1362/SGDĐT-CTTT năm 2020 về tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trường học, an toàn giao thông trong những tháng cuối năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

1362/SGDDT-CTTT,Công văn 1362 2020,Thành phố Hà Nội,Bảo đảm an ninh trật tự trường học Sở Giáo dục Hà Nội,Bảo đảm an toàn giao thông Sở Giáo dục Hà Nội,An ninh trật tự trường học tháng cuối năm học 2019-2020,Giao thông - Vận tải,Giáo dục UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA

Ban hành: 06/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

8

Công văn 1392/UBND-PCCC.Q8 năm 2012 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy các khu dân cư trên địa bàn Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

1392/UBND-PCCC.Q8,Công văn 1392 2012,Quận 5,Tăng cường phòng chữa cháy khu dân cư Quận 5,Phòng chữa cháy khu dân cư Quận 5,Phòng cháy chữa cháy khu dân cư Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2022

9

Công văn 1362/BGDĐT-TTr năm 2018 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số: 1362/BGDĐT-TTr V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2018 Kính gửi: - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ - Các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngày

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

10

Công văn 1362/TCHQ-TXNK năm 2016 về giá tính thuế mặt hàng lốp ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

1362/TCHQ-TXNK,Công văn 1362 2016,Tổng cục Hải quan,Giá tính thuế lốp ô tô ,Giảm mức giá tham chiếu lốp ô tô,Danh mục hàng nhập rủi ro trị giá ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2016

11

Công văn 1362/QLD-CL năm 2015 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 26) do Cục Quản lý Dược ban hành

1362/QLD-CL,Công văn 1362 2015,Cục Quản lý dược,Cơ sở sản xuất thuốc đạt chuẩn ,Cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn ,Chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP ,Tiêu chuẩn PIC/S-GMP ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2015

12

Công văn 1362/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc các C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

1362/GSQL-TH,Công văn 1362,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Vướng mắc các C/O mẫu E ,C/O mẫu E,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1362/GSQL-TH V/v vướng mắc các

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2014

13

Công văn 1362/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu cốc dầu mỏ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

1362/GSQL-GQ1,Công văn 1362,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Nhập khẩu dầu mỏ,Cốc dầu mỏ,Nhập khẩu cốc dầu mỏ,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2016

14

Công văn 1362/H41-H44 năm 2016 hướng dẫn công tác sản xuất, cấp phát và sử dụng trang phục do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an ban hành

1362/H41-H44,Công văn 1362,Bộ Công An,Sử dụng trang phục,Quản lý cấp phát trang phục,Chế độ cấp phát trang phục,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

15

Công văn 1362/TCT-CS trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

1362/TCT-CS,Công văn 1362 2012,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1362/TCT-CS V/v trả lời

Ban hành: 23/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2012

16

Công văn 1362/BTC-CST về thuế nhập khẩu đối với máy biến điện thế sử dụng điện môi lỏng do Bộ Tài chính ban hành

1362/BTC-CST,Công văn 1362 2012,Bộ Tài chính,Thuế nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:1362/BTC-CST V/v: Thuế nhập khẩu đối với máy biến điện thế sử

Ban hành: 03/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2012

17

Công văn 1362/BXD-HĐXD thiết kế cơ sở công trình Khu biệt thự số 4 thuộc dự án Sân golf Lâm Viên, TP Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

1362/BXD-HDXD,Công văn 1362 2010,Bộ Xây dựng,Thiết kế cơ sở, Công ty Cà phê Chư Quynh ,Dự án Sân golf Lâm Viên,Khu biệt thự số 4,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1362/BXD-HĐXD V/v:

Ban hành: 22/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

18

Công văn 1362/BGDĐT-GDDT viết báo cáo hội thảo định hướng công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1362/BGDDT-GDDT, Công văn 1362, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bồi dưỡng đào tạo, Giáo viên dạy tiếng dân tộc, Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1362/BGDĐT-GDDT V/v viết báo cáo hội thảo

Ban hành: 19/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2010

19

Công văn số 1362/VPCP-KTTH về việc vốn đối ứng Dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại do Văn phòng Chính phủ ban hành

1362/VPCP-KTTH, Công văn 1362, Văn phòng Chính phủ, Đầu tư VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1362/VPCP-KTTH V/v vốn đối ứng Dự án XD cầu giao thông nông thôn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không

Ban hành: 03/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2008

20

Công văn số 1362/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về thuế suất thuế GTGT

1362/TCT-PCCS,Công văn 1362 2007,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1362/TCT-PCCS V/v: Thuế suất thuế GTGT Hà Nội, ngày 10 tháng 04

Ban hành: 10/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.38.49