Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 12/TT-LB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-10 trong 10 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư Liên bộ 12-TT/LB năm 1996 hướng dẫn tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về đo lường, chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường nội địa do Bộ Thương Mại - Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường ban hành

12-TT/LB,Thông tư liên tịch 12-TT 1996,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi ,Bộ Thương mại,Kiểm tra xử lý vi phạm,Tổ chức thanh tra,Đo lường chất lượng hàng hóa,Thị trường nội địa,Thương mại,Bộ máy hành chính,Vi phạm hành chính BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG-BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 12/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

2

Thông tư liên bộ 12/TT-LB năm 1994 hướng dẫn Chỉ thị 406/TTg cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo do Bộ Thương Mại - Bộ Nội Vụ - Bộ Khoa Học Công Nghệ Và Môi Trường ban hành

Số: 12/TT-LB Hà Nội , ngày 08 tháng 8 năm 1994 THÔNG TƯ LIÊN BỘ THƯƠNG MẠI - NỘI VỤ - KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯIỜNG SỐ 12/TT-LB HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHỈ THỊ 406/TTG NGÀY 8-8-1994 Ngày 8-8-1994, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 406/TTg về việc cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo. Liên Bộ

Ban hành: 28/10/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

3

Thông tư liên tịch 12/TT-LB năm 1992 về chính sách, chế độ đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài về nước do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Bộ Tài chính ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/TT-LB Hà Nội , ngày 03 tháng 8 năm 1992 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - TÀI CHÍNH SỐ 12-TT/LB NGÀY 3 THÁNG 8 NĂM 1992 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI

Ban hành: 03/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

4

Thông tư liên bộ 12-TT/LB năm 1987 quy định chế độ cấp phát, thanh toán,quyết toán kinh phí đối với công tác đo đạc và thành lập bản đồ do Bộ Tài chính - Cục đo đạc và bản đồ ban hành

12-TT/LB,Thông tư liên tịch 12-TT 1987,Bộ Tài chính,Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước,Công tác đo đạc lập bản đồ,Cấp phát kinh phí,Quyết toán kinh phí,Thanh toán kinh phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH-CỤC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/02/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

5

Thông tư liên bộ 12-TT/LB năm 1981 thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho công nhân, nhân viên làm việc trong các ngành nghề đặc biệt có hại đến sức khoẻ do Bộ Lao động-Bộ Y tế - Bộ Nội thương - Bộ Tài chính ban hành

12-TT/LB,Thông tư liên tịch 12-TT 1981,Bộ Lao động,Bộ Nội thương,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Bồi dưỡng bằng hiện vật,Bối dưỡng cán bộ ngành nghề đặc biệt,Ngành nghề đặc biệt,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ LAO ĐỘNG;BỘ NỘI THƯƠNG-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/08/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

6

Thông tư liên bộ 12-TT/LB năm 1971 quy định trách nhiệm của công đoàn và y tế các cấp đối với cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước nghỉ chữa bệnh ngoài bệnh viện do Bộ Y tế - Tổng cộng đòan Việt Nam ban hành

12-TT/LB,Thông tư liên tịch 12-TT 1971,Bộ Y tế,Tổng Công đoàn Việt Nam,Cán bộ công nhân viên chức,Trách nhiệm công đoàn,Trách nhiệm cơ quan y tế,Nghỉ chữa bệnh ngoài bệnh viện,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ-TỔNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do

Ban hành: 03/06/1971

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

7

Thông tư liên bộ 12-TT-LB năm 1964 về việc chấp hành trình tự xây dựng cơ bản tại các công trường thủy lợi do Bộ Tài chính - Bộ Thủy lợi ban hành

12-TT-LB,Thông tư liên tịch 12-TT-LB 1964,Bộ Tài chính,Bộ Thuỷ lợi,Xây dựng cơ bản,Trình tự,Công trường thủy lợi,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH-BỘ THUỶ LỢI ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-TT-LB

Ban hành: 12/06/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2007

8

Thông tư liên tịch 12-TT/LB năm 1959 về vấn đề tước quyền công dân do Bộ tư pháp-Bộ nội vụ-Bộ công an ban hành

12-TT/LB,Thông tư liên tịch 12-TT 1959,Bộ Công An,Bộ Nội vụ,Bộ Tư pháp,Tước quyền công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN-BỘ NỘI VỤ-BỘ TƯ PHÁP ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12-TT/LB Hà Nội , ngày 03

Ban hành: 03/03/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

9

Thông tư 12-TT/LB năm 1957 hướng dẫn Nghị định Liên bộ 111-NĐ/ LB 1955 và Nghị định 78-NĐ/LB 1957 về bồi thường tai nạn giao thông do Bộ Lao động- Bộ Nội vụ- Bộ Y tế- Bộ Tài chính ban hành

12-TT/LB,Thông tư 12-TT 1957,Bộ Lao động,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Bộ Y tế,Tai nạn giao thông,Bồi thường tai nạn lao động,Lao động - Tiền lương,Quyền dân sự BỘ LAO ĐỘNG - BỘ NỘI VỤ - BỘ Y TẾ- BỘ TÀI CHÍNH ******* Số: 12-TT/LB VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 24/07/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2007

10

Thông tư liên bộ 12–TT-LB năm 1956 quy định chế độ thù lao cho cán bộ, nhân viên làm thêm giờ do Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Bộ Tài chính ban hành

12-TT-LB,Thông tư liên tịch 12-TT-LB 1956,Bộ Lao động,Bộ Nội vụ,Bộ Tài chính,Chế độ thù lao,Làm thêm giờ,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ - BỘ LAO ĐỘNG - BỘ TÀI CHÍNH ******* VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số - 12TT-LB

Ban hành: 05/07/1956

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: