Tra cứu 108/TB-TW

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 108/TB-TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 90565 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp nghe Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chấn hưng, phát triển văn hóa do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/TB-VPCP,Thông báo 108 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 Văn phòng Chính phủ ban hành 2024,TB 108 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 108 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2024,TB 108 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 108 năm 2024 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108/TB-VPCP ngày 20/03/2024,Thông báo 108

Ban hành: 20/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2024

2

Thông báo 108/TB-BHXH cơ sở nhận khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu quý II/2024 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

108/TB-BHXH,Thông báo 108 2024 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ C,Thông báo 108 năm 2024 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ C,Thông báo 108 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ C ban hành 2024,TB 108 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ C còn hiệu lực,TB 108 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ C áp dụng 2024,TB 108 Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ C mới nhất,TB số 108 năm 2024 Bảo

Ban hành: 21/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2024

3

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2023 kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/TB-VPCP,Thông báo 108 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 Văn phòng Chính phủ ban hành 2023,TB 108 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 108 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2023,TB 108 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 108 năm 2023 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108/TB-VPCP ngày 02/04/2023,Thông báo 108

Ban hành: 02/04/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2023

4

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2022 về Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cung cấp than, khí cho sản xuất điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/TB-VPCP,Thông báo 108 2022 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 năm 2022 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 Văn phòng Chính phủ ban hành 2022,TB 108 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 108 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2022,TB 108 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 108 năm 2022 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108/TB-VPCP ngày 13/04/2022,Thông báo 108

Ban hành: 13/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2022

5

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2021 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải quyết vướng mắc trong thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự, Phó trưởng Công an và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/TB-VPCP,Thông báo 108 2021 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 năm 2021 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 Văn phòng Chính phủ ban hành 2021,TB 108 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 108 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2021,TB 108 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 108 năm 2021 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108/TB-VPCP ngày 17/05/2021,Thông báo 108

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

6

Thông báo 20-TB/TW năm 2022 kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

20-TB/TW,Thông báo 20-TB 2022,Ban Chấp hành Trung ương,Bố trí công tác cán bộ sau khi bị kỷ luật,Công tác cán bộ sau kỷ luật thuộc Bộ Chính trị,Công tác cán bộ sau kỷ luật thuộc Ban Bí thư,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 08/09/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2022

7

Thông báo 16-TB/TW năm 2022 thực hiện mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

16-TB/TW,Thông báo 16-TB 2022 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 16-TB năm 2022 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 16-TB Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2022,TB 16-TB Ban Chấp hành Trung ương còn hiệu lực,TB 16-TB Ban Chấp hành Trung ương áp dụng 2022,TB 16-TB Ban Chấp hành Trung ương mới nhất,TB số 16-TB năm 2022 Ban Chấp hành Trung ương,Thông

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2022

8

Thông báo 108/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/TB-VPCP,Thông báo 108 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 năm 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108 Văn phòng Chính phủ ban hành 2020,TB 108 Văn phòng Chính phủ còn hiệu lực,TB 108 Văn phòng Chính phủ áp dụng 2020,TB 108 Văn phòng Chính phủ mới nhất,TB số 108 năm 2020 Văn phòng Chính phủ,Thông báo 108/TB-VPCP ngày 18/03/2020,Thông báo 108

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2020

9

Thông báo 108/TB-TCHQ năm 2020 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Cobalt Chloride - Coban clorua dạng bột, màu đỏ, dùng làm nguyên liệu để sản xuất hóa chất xi mạ do Tổng cục Hải quan ban hành

108/TB-TCHQ,Thông báo 108 2020 Tổng cục Hải quan,Thông báo 108 năm 2020 Tổng cục Hải quan,Thông báo 108 Tổng cục Hải quan ban hành 2020,TB 108 Tổng cục Hải quan còn hiệu lực,TB 108 Tổng cục Hải quan áp dụng 2020,TB 108 Tổng cục Hải quan mới nhất,TB số 108 năm 2020 Tổng cục Hải quan,Thông báo 108/TB-TCHQ ngày 06/01/2020,Thông báo 108 Tổng cục Hải

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2022

10

Thông báo 172-TB/TW năm 2020 kết luận của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

172-TB/TW,Thông báo 172-TB 2020 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 172-TB năm 2020 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 172-TB Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2020,TB 172-TB Ban Chấp hành Trung ương còn hiệu lực,TB 172-TB Ban Chấp hành Trung ương áp dụng 2020,TB 172-TB Ban Chấp hành Trung ương mới nhất,TB số 172-TB năm 2020 Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 21/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2021

11

Thông báo 156-TB/TW năm 2020 về kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

156-TB/TW,Thông báo 156-TB 2019 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 156-TB năm 2019 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 156-TB Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2019,TB 156-TB Ban Chấp hành Trung ương còn hiệu lực,TB 156-TB Ban Chấp hành Trung ương áp dụng 2019,TB 156-TB Ban Chấp hành Trung ương mới nhất,TB số 156-TB năm 2019 Ban Chấp hành Trung

Ban hành: 01/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2021

12

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/TB-VPCP,Thông báo 108 2017,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Công trình đường bộ,Đầu tư đường cao tốc Bắc Nam,Dự án đường cao tốc Bắc Nam ,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

13

Thông báo 55-TB/TW năm 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

55-TB/TW,Thông báo 55-TB 2019 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 55-TB năm 2019 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 55-TB Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2019,TB 55-TB Ban Chấp hành Trung ương còn hiệu lực,TB 55-TB Ban Chấp hành Trung ương áp dụng 2019,TB 55-TB Ban Chấp hành Trung ương mới nhất,TB số 55-TB năm 2019 Ban Chấp hành Trung ương,Thông

Ban hành: 20/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2021

14

Thông báo 53-TB/TW năm 2019 kết luận của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

53-TB/TW,Thông báo 53-TB 2019 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 53-TB năm 2019 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 53-TB Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2019,TB 53-TB Ban Chấp hành Trung ương còn hiệu lực,TB 53-TB Ban Chấp hành Trung ương áp dụng 2019,TB 53-TB Ban Chấp hành Trung ương mới nhất,TB số 53-TB năm 2019 Ban Chấp hành Trung ương,Thông

Ban hành: 30/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

15

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2016 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/TB-VPCP,Thông báo 108 2016,Văn phòng Chính phủ,Tìm kiếm cứu nạn,Hội nghị tổng kết thực hiện ,Công tác phòng chống thiên tai ,Kết luận Phó Thủ tướng Chính phủ,Công tác Tìm kiếm Cứu nạn ,Phòng chống thiên tai ,Phòng chống thiên tai lụt bão,Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường VĂN

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2016

16

Thông báo Kết luận 50-TB/TW năm 2018 về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 19-KL/TW về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 56-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

50-TB/TW,Thông báo 50-TB 2018 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 50-TB năm 2018 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 50-TB Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2018,TB 50-TB Ban Chấp hành Trung ương còn hiệu lực,TB 50-TB Ban Chấp hành Trung ương áp dụng 2018,TB 50-TB Ban Chấp hành Trung ương mới nhất,TB số 50-TB năm 2018 Ban Chấp hành Trung ương,Thông

Ban hành: 17/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2019

17

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/TB-VPCP,Thông báo 108 2015,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng,Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng ,Thông báo kết luận,Xây dựng đời sống văn hóa,Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 02/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

18

Thông báo 36-TB/TW năm 2017 về công tác luân chuyển cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

36-TB/TW,Thông báo 36-TB 2017 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 36-TB năm 2017 Ban Chấp hành Trung ương,Thông báo 36-TB Ban Chấp hành Trung ương ban hành 2017,TB 36-TB Ban Chấp hành Trung ương còn hiệu lực,TB 36-TB Ban Chấp hành Trung ương áp dụng 2017,TB 36-TB Ban Chấp hành Trung ương mới nhất,TB số 36-TB năm 2017 Ban Chấp hành Trung ương,Thông

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

19

Thông báo 22-TB/TW năm 2017 về tiếp tục thực hiện Kết luận 80-KL/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

22-TB/TW,Thông báo 22-TB 2017,Ban Chấp hành Trung ương,Công tác xây dựng đảng,Xây dựng Đảng hiện nay,Vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng,Doanh nghiệp BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 22-TB/TW Hà Nội, ngày 11 tháng

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

20

Thông báo 108/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014 do Văn phòng Chính phủ ban hành

108/TB-VPCP,Thông báo 108 2014,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2014

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!