TIỆN ÍCH NÂNG CAO
Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM KHÁCH DU LỊCH TRONG NƯỚC

Cập nhật: 04/08/2022

Tải về

Chỉnh sửa và tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Khách du lịch trong nước

Số:…../……….

Hôm nay, ngày…. tháng …. năm 20…..tại………………………Chúng tôi là:

* Một bên là:   CÔNG TY BẢO HIỂM……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………

Điện thoại:……………………………Fax: ………………………

Tên tài khoản :……………………………………………………

Số tài khoản :  ……………………………………………………

Tại:……………………………………………………

Đại diện :Ông/bà…………..…………...Chức vụ:……………

* Một bên là:   CÔNG TY ……………………………………..

Địa chỉ:……………………………………………………

Điện thoại:……………………………Fax: ………………………

Tên tài khoản :……………………………………………………

Số tài khoản :  ……………………………………………………

Tại:……………………………………………………

Đại diện :Ông/bà…………..…………...Chức vụ:……………

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng bảo hiểm khách du lịch trong nước theo những điều kiện, điều khoản dưới đây:

Điều 1:

Công ty bảo hiểm…………. nhận bảo hiểm khách du lịch cho các Công ty du lịch theo các chuyến ở khách sạn, nhà khách, các khu vực du lịch trong lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Chế độ bảo hiểm được thực hiện theo các điều khoản tại Quy tắc bảo hiểm khách du lịch trong nước (Ban hành kèm theo Quyết định số 06- TC/BH ngày 02/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Điều 2 Đơn vị tham gia bảo hiểm ký hợp đồng bảo hiểm khách du lịch theo các nội dung dưới đây:

Đợt 1:

+ Điểm đi: …………..              

+ Điểm đến: …………………………

+ Số người tham gia bảo hiểm:…….. người (Theo danh sách đính kèm)

+ Số tiền bảo hiểm: …………………đồng/người/vụ

+ Thời hạn bảo hiểm …………ngày

            Từ :….h, ngày….tháng .....năm ……..

            Đến:….h, ngày….tháng .....năm ……..

I. PHÍ BẢO HIỂM:

1. Bảo hiểm chuyến, ở khách sạn, nhà nghỉ:

……….. đồng x ………% = ……………đồng/người/ngày.

2. Bảo hiểm ở các khu du lịch:

+ Có tắm biển, leo núi, đi thuyền trên sông nước:

………………… đồng x ………. %  = ………. đồng/người/ngày.

II. TỔNG PHÍ:

Phí bảo hiểm: ………… đồng/người/ngày

Tổng phí bảo hiểm: …………………… đồng

(Bằng chữ: …………………………… đồng)

Điều 3:

Phí bảo hiểm được thanh toán 01 lần bằng tiền mặt trước ngày ……/……../………..

Điều 4:

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi điều quy định trong bản hợp đồng này. Mọi tranh chấp giữa …………. và người tham gia bảo hiểm trong việc thực hiện hợp đồng nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa  ra toà án …………… giải quyết.

Điều 5:

Hợp đồng này được thành lập 02 bản mỗi bên giữ  01 bản.

 

                 ĐẠI DIỆN                                        CÔNG TY BẢO HIỂM…………    

ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM  

 

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!