Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC Tải về Ấn vào đây để tạo hợp đồng này

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự doHạnh phúc

                           

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ

THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

 

- Căn cứ Bộ Luật dân sự.

- Căn cứ Quyết định số 61/CP ngày 05-07-1994 của Chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số ……/ - UB ngày….tháng….năm…. của UBND              .

- Hôm nay ngày…………..Tại……………

Chúng tôi gồm:

Đại diện bên bán Ông () :………………………….

Chức vụ:……………………………………………………

quan:…………………………………………….Địa chỉ:…………………..

Bên mua Ông ():………………………….

Đơn vị công tác:………………………………….

CMND số:……cấp ngày…………….tại………………………

Nơi thường trú:……………………………………………………

Hai bên nhất trí kết hợp đồng với những điều khoản sau:

Điều 1: Bên mua đồng ý mua nhà số……………………… (ghi địa chỉ) với những đặc điểm sau:

              - Loại nhà (nhà phố, nhà chung, nhà tầng) :……………………………………

              - Cấp, hạng nhà:…………………………………………………………………..

              - Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà :……………………………………………...

              - Diện tích sử dụng:......m2 (diện tích .......m2, diện tích phụ.......m2).

              - Diện tích đất :………………

Điều 2: Giá bán nhà phương thức trả tiền mua nhà:

1. Giá bán nhà :

a/ Giá bán nhà :……………….đ

(ghi bằng chữ)………………………

Trong đó: giá nhà :………….đ, giá đất :…………………..đ

b/ Tỷ lệ số tiền đã góp khi xây dựng (nếu ) :…………………………..

Số tiền mua nhà còn lại :………………………………………………

c/ Thời hạn thanh toán và số tiền được giảm theo quy định: (trả ngay một lần, trong một năm, trong bao nhiêu năm):             

d/ Số tiền bên mua phải trả:…………………..đ

(bằng chữ) ………………………………………  


2. Phương thức trả tiền: (ghi thời hạn số tiền phải trả mỗi lần)

- Lần I

- Lần II

- Lần III

Điều 3: Bên mua nhà trách nhiệm trả tiền đầy đủ đúng thời hạn theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này. Trường hợp vi phạm hoặc người mua nhà chết thì được xử theo quy định tại Điều 9 của Nghị định số 61/CP ngày 05-07-1994 của Chính phủ.

Điều 4: Hợp đồng này giá trị từ ngày…………………

Điều 5: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản nêu trên, bên nào vi phạm sẽ bị xử theo quy định của pháp luật.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản: bên bán giữ 01 bản, bên mua giữ 01 bản, Hội đồng bán nhà 01 bản, quan tài chính 01 bản.

 

              BÊN MUA                                                                                    ĐẠI DIỆN BÊN BÁN

                ( tên)                                                                                       ( tên, đóng dấu)

 

 

 

Nguồn: Sưu tầm

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.164.78