Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn Mẫu hợp đồng

Mẫu hợp đồng => PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ Tải về Ấn vào đây để tạo hợp đồng này

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ………………
 

- Căn cứ theo HĐKT số …………………… đã ký ngày ……… tháng ……... năm ……………………..

- Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên …………………………………………………………………………….

 

Hôm nay, ngày …………. tháng ………. năm …………….., Tại ………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số:………………………………………………………………………..……………………………

Do ông (bà):………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ:……………………….làm đại diện.


BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………..

Fax:……………………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà):……………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ:……………………….làm đại diện.


Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số ............................... về ………..…..……. đối với hợp đồng đã ký số …………………...., ngày ……, tháng …… năm ………

,cụ thể như sau:

1. …………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………………………..

5. Điều khoản chung

5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số…………………………………

5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản.

5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng ……………… số ………………….…. và có giá trị kể từ ngày ký.

 

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

                            (Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127